Tumblr

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Tumblr
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 11 Dec 14
Nhà phát triển: Tumblr
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 9

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

nào Tumblr ứng dụng chính thức làm gì? Hai điều. Hai điều hấp dẫn.
 
1. Nó đi tới Tumblr và chỉ để Tumblr. Bạn thậm chí có thể làm cho nó đầy đủ màn hình, để màn hình máy tính của bạn 0% nội dung không Tumblr.
2. Nó cho phép bạn gửi đến Tumblr từ bất cứ đâu trên máy Mac của bạn. Nếu một cửa sổ có một nút chia sẻ, bạn có thể chia sẻ những điều đó từ cửa sổ để Tumblr.
 
Vậy đó!

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Tumblr

PyTumblr
PyTumblr

13 Apr 15

tumblr.php
tumblr.php

6 Mar 16

Tumblr for Firefox
Tumblr for Firefox

21 Jan 15

Ý kiến ​​để Tumblr

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!