RallyClock

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
RallyClock
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Dec 14
Nhà phát triển: RallyClock
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 11

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

RallyClock là một hệ thống theo dõi thời gian không phô trương. RallyClock chỉ đơn giản là không phô trương nhất hệ thống theo dõi thời gian có sẵn. Nó rất dễ dàng để tích hợp vào công việc của RallyClock hàng ngày của bạn bằng cách sử dụng IM (Instant Messenger) và / hoặc sử dụng các API RallyClock. Chúng tôi tin rằng đơn giản nó là để đăng nhập thời gian, thường là nhiều người sẽ ghi thời gian. Điều này dẫn đến thời gian kế toán chính xác nhất -. Có nghĩa là nhiều tiền tiết kiệm cho bạn và khách hàng của bạn

Phần mềm tương tự

Nozbe
Nozbe

15 Dec 14

Obopay
Obopay

15 Dec 14

ManageMyIdeas
ManageMyIdeas

15 Dec 14

Ý kiến ​​để RallyClock

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!