Split JPG Into Multiple JPG Files Software

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Split JPG Into Multiple JPG Files Software
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 7.0
Ngày tải lên: 15 Nov 14
Nhà phát triển: Sobolsoft
Giấy phép: Shareware
Giá: 19.99 $
Phổ biến: 15
Kích thước: 3203 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Phần mềm này cung cấp một giải pháp cho những người dùng muốn chia nhỏ file JPG thành nhiều phần nhỏ hơn. Người sử dụng chỉ cần thêm các tập tin JPG / JPEG hoặc toàn bộ thư mục, nhập vào số lượng các hàng và cột chia theo và chọn một thư mục đầu ra. Với thời gian này tiết kiệm phần mềm, một số lượng lớn các hình ảnh có thể được chia chỉ với một cú nhấp chuột

Hạn chế .

Các tính năng giới hạn

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Phần mềm khác của nhà phát triển Sobolsoft

Ý kiến ​​để Split JPG Into Multiple JPG Files Software

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!