CurrentlyDown

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
CurrentlyDown
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 23 Nov 14
Nhà phát triển: CurrentlyDown
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 2

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

CurrentlyDown là một ứng dụng web miễn phí cho phép bạn kiểm tra tình trạng hiện tại của một trang web và khám phá lịch sử cúp của nó trong thời gian dài.
Khi một trang web không tải bạn có thể nhanh chóng kiểm tra xem nó xuống cho tất cả mọi người hay nó chỉ là bạn. Bạn cũng có thể khám phá dữ liệu lịch sử cúp - xem khi một trang web đã được xuống và bao lâu, xem nguyên nhân mất điện và ảnh chụp màn hình

.

Ảnh chụp màn hình

currentlydown_1_8530.png

Phần mềm tương tự

Ý kiến ​​để CurrentlyDown

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!