uTorrent Beta

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
uTorrent Beta
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.8.6.34354
Ngày tải lên: 15 Nov 14
Nhà phát triển: BitTorrent
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 8

Rating: 4.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

uTorrent là khách hàng BitTorrent phổ biến nhất thế giới, và bây giờ có sẵn cho Mac.

uTorrent Mac giới thiệu UTP, một giao thức BitTorrent nhẹ mới mà làm cho sử dụng vô cùng hiệu quả của băng thông mạng trong khi giảm các vấn đề mạng. uTorrent đã được viết với tiêu chí hiệu quả. Không giống như nhiều khách hàng torrent, nó không hog tài nguyên hệ thống có giá trị -. Thường sử dụng ít hơn 6MB bộ nhớ, cho phép bạn sử dụng máy tính như thể nó là không có ở tất cả các

Phần mềm tương tự

Droplr
Droplr

26 Apr 17

aMule
aMule

12 Dec 14

Phần mềm khác của nhà phát triển BitTorrent

uTorrent Plus
uTorrent Plus

5 May 15

BitTorrent Surf
BitTorrent Surf

26 Jan 15

BitTorrent Live
BitTorrent Live

4 May 15

BitTorrent Sync
BitTorrent Sync

22 Oct 15

Ý kiến ​​để uTorrent Beta

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!