Computerized Test

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Computerized Test
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Nov 14
Nhà phát triển: Useful Software Inc.
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 11

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Test Computerized Nó là một ứng dụng mà bạn có thể làm cho câu hỏi của bạn trong bất kỳ môn học để kiểm tra mức độ kiến ​​thức của sinh viên, bạn bè hay đồng nghiệp làm việc, vv
. Bạn cũng có thể chạy các ứng dụng trên một mạng cục bộ

Yêu cầu :

JAVA

Phần mềm tương tự

PCAT Tests
PCAT Tests

15 Nov 14

VTNE Tests
VTNE Tests

15 Nov 14

SAT Vocab Prep
SAT Vocab Prep

31 Dec 14

USMLE Tests
USMLE Tests

15 Nov 14

Ý kiến ​​để Computerized Test

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!