Computerized Test

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Computerized Test
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Nov 14
Nhà phát triển: Useful Software Inc.
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 12

Rating: 4.0/5 (Total Votes: 1)

Liên kết được tài trợ:

Test Computerized Nó là một ứng dụng mà bạn có thể làm cho câu hỏi của bạn trong bất kỳ môn học để kiểm tra mức độ kiến ​​thức của sinh viên, bạn bè hay đồng nghiệp làm việc, vv
. Bạn cũng có thể chạy các ứng dụng trên một mạng cục bộ

Yêu cầu :

JAVA

Phần mềm tương tự

GlidePlan
GlidePlan

22 Nov 14

Roster
Roster

27 Apr 15

QuizMaker Pro
QuizMaker Pro

18 Jan 18

iFlash
iFlash

18 Jun 16

Ý kiến ​​để Computerized Test

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!