Liên kết được tài trợ:

JpgText

JpgText 2.0 Cập nhật

Chuyển đổi các ảnh quét của bạn sang các tệp văn bản hoặc tài liệu từ bằng Công cụ OCR. Công cụ này có khả năng phân tích toàn bộ tệp có kết quả xuất ra các định dạng văn bản thuần hoặc dạng RTF (MS Word) và trích xuất hình ảnh. Tính năng mới trong...

BiBatchConverter

BiBatchConverter 4.35 Cập nhật

BiBatchConverter dựa trên công nghệ Black Ice Printer Driver được tối ưu hóa cao, có các công cụ chuyển đổi tài liệu phong phú. Bất kỳ tệp có thể in được nào có thể được chuyển đổi thành tệp hình ảnh như TIFF, JPEG, PDF. Bạn có thể chuyển đổi bảng tính...

Atlantis Word Processor

Atlantis Word Processor 3.0.2 Cập nhật

Nhỏ gọn, tải nhanh, nhưng vẫn mạnh mẽ và hiệu quả, Atlantis sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo cho một loạt các nhiệm vụ xử lý văn bản của bạn. Hỗ trợ đánh máy độc đáo của nó với khả năng học tập, Power Type, sẽ giúp bạn soạn tài liệu trong thời gian ít...

Liên kết được tài trợ:

UTFCast Professional

UTFCast Professional 2.9.6404 Cập nhật

UTFCast Professional là một công cụ cho phép bạn chuyển đổi hàng loạt các tệp văn bản sang mã hoá UTF bao gồm UTF-8, UTF-16 và UTF-32 chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể sử dụng nó để chuyển đổi một thư mục đầy đủ của các tập tin văn bản vào một thư...

Hermetic Word Frequency Counter

Hermetic Word Frequency Counter 19.36 Cập nhật

Phần mềm này quét tệp tin docx của Microsoft Word hoặc tệp tin văn bản (bao gồm tệp HTML và XML) bằng văn bản được mã hoá qua ANSI hoặc UTF-8 và đếm tần số của các từ khác nhau. Các từ được tìm thấy và hiển thị có thể được sắp xếp thứ tự bảng chữ cái hoặc...

Phần mềm này quét một hoặc nhiều tệp docx, văn bản hoặc tệp văn bản (ví dụ: tệp HTML và XML) và đếm số lần xuất hiện của các từ hoặc cụm từ khác nhau (có thể sử dụng mẫu phù hợp). Không có giới hạn về kích thước của một tập tin văn bản đầu vào. Các từ /...

BiBatchConverter Server

BiBatchConverter Server 4.34 Cập nhật

BiBatchConverter Server là phiên bản Terminal Server của bộ chuyển đổi tài liệu phổ quát của chúng tôi. Máy chủ BiBatchConverter có thể được sử dụng để chuyển đổi bất kỳ tệp in nào sang tệp hình ảnh như TIFF, JPEG và nhiều thứ khác bao gồm tạo một tài...

Liên kết được tài trợ:

Search KWIC Concordance

Search KWIC Concordance 21.36 Cập nhật

Đây là chương trình Windows để tạo và tìm kiếm sự phù hợp KWIC của một tài liệu ("KWIC" = "Từ khoá trong Bối cảnh"). Một sự phù hợp KWIC là một danh sách các từ khác nhau xảy ra trong tài liệu, với mỗi ví dụ của mỗi từ được hiển thị trong ngữ cảnh (nghĩa...

Trong số nhiều ứng dụng trực tuyến để chuyển đổi DOC sang các công cụ định dạng PDF, điều làm cho BitRecover DOC sang PDF Converter khác nhau là miễn phí, đơn giản cũng như một danh sách các tính năng trước. Công cụ này được lập trình để giải quyết truy...