Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

AutoPairs

AutoPairs 3.2 Cập nhật

Các lệnh Tự động sửa đổi hành vi của các phím bấm nhất định, để giúp bạn giữ các ký tự đã ghép nối như dấu ngoặc đơn thích hợp. Ví dụ: khi bạn gõ dấu ngoặc đơn ở bên trái, AutoPairs sẽ nhập dấu ngoặc đơn và mũi tên trái cho bạn, để bạn được đọc để nhập...

Liên kết được tài trợ:

Twine

Twine 2.1.3 Cập nhật

Dây buộc cho phép bạn sắp xếp câu chuyện của mình theo đồ hoạ bằng bản đồ mà bạn có thể sắp xếp lại khi bạn làm việc. Các liên kết tự động xuất hiện trên bản đồ khi bạn thêm chúng vào đoạn văn của bạn, và những đoạn với các liên kết bị hỏng hiển hiện ngay...