Liên kết được tài trợ:

Bitnami AbanteCart Module

Bitnami AbanteCart Module 1.2.12-0 Cập nhật

Bitnami AbanteCart Module là một dự án phần mềm đa cấp và phân phối tự do, một trình cài đặt giúp người sử dụng các ngăn xếp Bitnami LAMP, WAMP và MAMP để cài đặt giải pháp giỏ mua hàng AbanteCart trên máy tính cá nhân của họ mà không cần để cài đặt các...

Bitnami AbanteCart Stack

Bitnami AbanteCart Stack 1.2.12-0 Cập nhật

Bitnami AbanteCart Stack là một dự án phần mềm đa phân phối và phân phối tự do đã được thiết kế từ đầu để giúp người dùng không biết gì về cài đặt cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ web, với việc cài đặt và lưu trữ Giỏ hàng của AbanteCart dựa trên ứng dụng trên...

Bitnami Akeneo Stack

Bitnami Akeneo Stack 2.1.0-0 Cập nhật

Bitnami Akeneo Stack là trình cài đặt đồ họa phân phối và đa cấp tự do, giúp đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng web trên máy tính để bàn và máy tính xách tay của Akeneo. Nó được phân phối như các trình cài đặt gốc cho các hệ thống GNU / Linux...

Bitnami Alfresco Stack

Bitnami Alfresco Stack 201707-3 Cập nhật

Bitnami Alfresco Stack là một hệ thống phân phối và quản lý nội dung doanh nghiệp của Alfresco (CMS) và tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó, đa dạng, dễ cài đặt, phân phối tự do và dễ sử dụng, bao gồm các phiên bản sẵn sàng chạy của Tomcat Apache,...

Liên kết được tài trợ:

Bitnami Ametys Module

Bitnami Ametys Module 3.8.1-2 Cập nhật

Mô đun Bitnami Ametys là một phần mềm đa nền tảng và phân phối tự do, một mô đun được thiết kế để triển khai ứng dụng Ametys CMS trên đầu trang của LAMP, WAMP và MAMP của Bitnami, mà không cần phải cài đặt tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó....

Bitnami Ametys Stack

Bitnami Ametys Stack 3.8.1-2 Cập nhật

Bitnami Ametys Stack là một dự án phần mềm miễn phí và nhiều nền tảng cho phép bạn dễ dàng và dễ dàng triển khai ứng dụng Ametys CMS và tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Nó được phân phối như các...

Bitnami Apache Solr Stack

Bitnami Apache Solr Stack 7.2.0-0 Cập nhật

Bitnami Apache Solr Stack là một dự án phần mềm tự do phân phối và nền tảng chéo đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng Apache Solr cũng như tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó trên máy tính để bàn và máy tính xách tay được cung cấp bởi...

Bitnami Artifactory Stack

Bitnami Artifactory Stack 5.6.3-0 Cập nhật

Bitnami Artifactory Stack một dự án phần mềm phân phối và nền tảng chéo cung cấp khả năng phân phối dễ dàng và dễ sử dụng của ứng dụng quản lý kho vùng nhị phân Artifactory cũng như của nó thời gian chạy phụ thuộc, trên hệ điều hành GNU / Linux....

Liên kết được tài trợ:

Bitnami CiviCRM Module

Bitnami CiviCRM Module 4.7.29-0 Cập nhật

Bitnami CiviCRM Module là một dự án phần mềm đa nền tảng và phân phối tự do cung cấp các mô-đun để cài đặt ứng dụng CiviCRM trên đầu trang của Bitnami LAMP, MAMP và WAMP Stacks chạy trên GNU / Linux , Hệ điều hành Mac OS X và Microsoft Windows tương ứng....

Bitnami CiviCRM Stack

Bitnami CiviCRM Stack 4.7.29-0 Cập nhật

Bitnami CiviCRM Stack là một dự án phần mềm được phân phối tự do và đa nền tảng cung cấp cho người dùng tất cả-trong-một trình cài đặt gốc, máy ảo, hình ảnh đám mây và một container Docker đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ của ứng dụng CiviCRM, cũng...