Liên kết được tài trợ:

LaTeXila

LaTeXila 3.24.2 Cập nhật

LaTeXila là một dự án phần mềm mã nguồn mở và tự do phân tán, hoạt động như một trình soạn thảo LaTeX độc lập và hoàn thiện đặc biệt được thiết kế cho môi trường máy tính để bàn GNOME, chạy trên bất kỳ hệ điều hành GNU / Linux nào. Tính năng trong nháy...

Bitnami Akeneo Module

Bitnami Akeneo Module 1.7.5-0 Cập nhật

Bitnami Akeneo Module là một trình cài đặt đồ hoạ đa nền tảng và miễn phí, cho phép bạn triển khai ứng dụng dựa trên web Akeneo lên trên một ngăn xếp LAMP hiện tại (Linux, Apache, MySQL và PHP) Cơ sở hạ tầng stack MAMP (Mac, Apache, MySQL và PHP). Akeneo...

Bitnami Akeneo Stack

Bitnami Akeneo Stack 1.7.5-0 Cập nhật

Bitnami Akeneo Stack là một trình cài đặt đồ hoạ được phân phối tự do và có nhiều nền tảng, giúp đơn giản hóa việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng dựa trên web trên máy tính để bàn và máy tính xách tay của Akeneo. Nó được phân phối như các trình cài đặt gốc...

Bitnami Ametys Module

Bitnami Ametys Module 3.8.1-1 Cập nhật

Bitnami Ametys Module là một phần mềm đa nền tảng và tự do phân phối, một mô đun được thiết kế để triển khai ứng dụng Ametys CMS trên đầu trang của LAMP, WAMP và MAMP của Bitnami, mà không cần phải cài đặt tất cả các phần của nó Thời gian chạy phụ thuộc....

Liên kết được tài trợ:

Bitnami Ametys Stack

Bitnami Ametys Stack 3.8.1-1 Cập nhật

Bitnami Ametys Stack là một dự án phần mềm miễn phí và nhiều nền tảng cho phép bạn dễ dàng và dễ dàng triển khai ứng dụng Ametys CMS và tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Nó được phân phối như các trình...

Bitnami Apache Solr Stack

Bitnami Apache Solr Stack 6.6.0-0 Cập nhật

Bitnami Apache Solr Stack là một dự án phần mềm tự do phân tán và đa nền tảng, đơn giản hoá việc cài đặt và lưu trữ ứng dụng Apache Solr, cũng như tất cả các phụ thuộc thời gian chạy của nó, trên các máy tính để bàn và máy tính xách tay được hỗ trợ bởi...

Bitnami Artifactory Module

Bitnami Artifactory Module 5.3.0-0 Cập nhật

Bitnami Artifactory Module là một dự án phần mềm đa nền tảng và phân phối tự do cung cấp các mô-đun cho việc triển khai ứng dụng Artifactory trên các phiên bản chạy BitNami LAMP, WAMP và MAMP stacks, mà không cần phải cài đặt các phụ thuộc thời gian chạy...

Bitnami Artifactory Stack

Bitnami Artifactory Stack 5.3.0-0 Cập nhật

Bitnami Artifactory Gắn một dự án phần mềm tự do phân phối và nền tảng chéo cung cấp một bản phân phối dễ sử dụng và dễ sử dụng của ứng dụng quản lý kho vùng nhị phân Artifactory cũng như các phụ thuộc thời gian chạy của nó, GNU / Linux. Artifactory là...

Liên kết được tài trợ:

Công cụ Bitnami Cloud cho Windows Azure là một dự án phần mềm miễn phí, dễ cài đặt, dễ sử dụng và nhiều nền tảng có chứa các tiện ích dòng lệnh Windows Azure cũng như được định cấu hình sẵn Phiên bản của ngôn ngữ lập trình Python và nền tảng Node.js...

Bitnami CMS Made Simple Module

Bitnami CMS Made Simple Module 2.1.6-1 Cập nhật

Bitnami CMS Made Simple Module là một dự án phần mềm và nhiều phần mềm miễn phí giúp bạn triển khai ứng dụng CMS Made Simple trên đầu trang của một ngăn xếp Bitnami LAMP, MAMP hoặc WAMP. Nó được hỗ trợ trên các hệ điều hành Linux, Microsoft Windows và Mac...