Liên kết được tài trợ:

ShareMouse

ShareMouse 4.0.36 Cập nhật

ShareMouse cho phép bạn chia sẻ một con chuột và bàn phím với nhiều máy tính Windows và Mac. Bạn chỉ cần di chuyển con trỏ chuột đến máy tính bạn muốn kiểm soát. Khi bạn đến biên giới của màn hình, con trỏ chuột sẽ nhảy lên màn hình lân cận và sau đó bạn...

Aximion

Aximion 3.0

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, chúng tôi đã sẵn sàng để giới thiệu cho bạn nguyên mẫu của Aximion 3.0. Nó không chỉ là kết quả của sự phát triển của các phiên bản trước đó mà còn là một mô hình hoàn toàn mới của UI. Các Aximion trước 3.0 chỉ là...

Liên kết được tài trợ:

GiMeSpace Desktop Extender 3D

GiMeSpace Desktop Extender 3D 3.1.4.45 Cập nhật

GiMeSpace Desktop Extender cung cấp một cách thông minh hơn để sử dụng máy tính để bàn của bạn. Nó là một chương trình nhỏ và rất đơn giản cho Windows mà sẽ cho phép bạn mở rộng máy tính để bàn của bạn mà không cần bất kỳ giới hạn. Khi bạn di chuyển chuột...

Liên kết được tài trợ:

Fences

Fences 3.01 Cập nhật

Hàng rào loại bỏ desktop lộn xộn với các khu vực có rào chắn có thể điều chỉnh tổ chức các đối tượng desktop thành các nhóm logic để truy cập nhanh. Hơn 5 triệu người dùng trên khắp thế giới dựa vào hàng rào mỗi ngày để giữ cho máy tính để bàn máy tính...