Liên kết được tài trợ:

Để cài đặt gói này, hãy làm như sau: - Lưu gói có thể tải xuống tại một địa điểm có thể truy cập được (chẳng hạn như máy tính để bàn của bạn). - Giải nén tệp tin và nhập thư mục vừa tạo ra. - Xác định vị trí và nhấp đúp vào tập tin cài đặt sẵn có. - Cho...

Để cài đặt gói này, hãy làm như sau: - Lưu gói có thể tải xuống tại một địa điểm có thể truy cập được (chẳng hạn như máy tính để bàn của bạn). - Giải nén tệp tin và nhập thư mục vừa tạo ra. - Xác định vị trí và nhấp đúp vào tập tin cài đặt sẵn có. - Cho...

Liên kết được tài trợ:

Intel HD Graphics Driver 64-bit

Intel HD Graphics Driver 64-bit 21.20.16.4821 Cập nhật

Phiên bản này nhắm mục tiêu đến Trình điều khiển đồ hoạ Intel dành cho bộ xử lý Intel Core thế hệ thứ 3 với đồ hoạ Intel HD và các bộ xử lý Pentium / Celeron được lựa chọn với đồ hoạ Intel HD hỗ trợ các hệ điều hành Microsoft Windows 7, 8 và 8.1. > - Các...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề