Liên kết được tài trợ:

Trình điều khiển mới của GeForce Game Ready đảm bảo bạn sẽ có trải nghiệm chơi game tốt nhất có thể trong Star Wars: Battlefront Open Beta. Trình điều khiển này cũng hỗ trợ cho các mở rộng OpenGL ARB mới nhất cũng như OpenGL ES 3.2. Ngoài ra, trình điều...

Liên kết được tài trợ:

Trình điều khiển mới của GeForce Game Ready đảm bảo bạn sẽ có trải nghiệm chơi game tốt nhất có thể trong Star Wars: Battlefront Open Beta. Trình điều khiển này cũng hỗ trợ cho các mở rộng OpenGL ARB mới nhất cũng như OpenGL ES 3.2. Ngoài ra, trình điều...

NVIDIA Quadro Graphics Driver

NVIDIA Quadro Graphics Driver 385.41 Cập nhật

Điểm nổi bật: - Đây là bản cập nhật trình điều khiển cho chi nhánh R340. - Hãy sử dụng trình điều khiển này nếu bạn đang tìm kiếm trình điều khiển cập nhật từ chi nhánh R340. - Đây là trình điều khiển mới nhất cho GPU GT2xx, G8x và G9x - Đối với những...

Liên kết được tài trợ:

Điểm nổi bật: - Đây là bản cập nhật trình điều khiển cho chi nhánh R340.- Hãy sử dụng trình điều khiển này nếu bạn đang tìm kiếm trình điều khiển cập nhật từ chi nhánh R340.- Đây là trình điều khiển mới nhất cho GPU GT2xx, G8x và G9x- Đối với những người...

Tìm kiếm theo chủ đề