Liên kết được tài trợ:

DICOM to Video

DICOM to Video 1.8.1 Cập nhật

DICOM to Video là một ứng dụng Windows để chuyển đổi một loạt các hình ảnh DICOM sang một video. Nó cũng có thể chuyển đổi file video sang một loạt các hình ảnh DICOM. DICOM to Video cho phép bạn tùy chỉnh độ phân giải video xuất và tỷ lệ khung hình, vì...

Liên kết được tài trợ:

Easy Convert

Easy Convert 2.0 Cập nhật

Chuyển đổi dễ dàng - Cách dễ dàng để chuyển đổi và chỉnh sửa các tập tin đa phương tiện. Rất thân thiện với người dùng. Không giới hạn đa phương tiện mở rộng. Xóa âm thanh khỏi video. Thay thế đoạn âm thanh. Máy cắt âm thanh và video. Tách tệp audio...

Liên kết được tài trợ: