Liên kết được tài trợ:

Videomate

Videomate 3.6.1 Cập nhật

Videomate cho phép bạn chuyển đổi video (với nhiều track): AVI sang MP4, FLV sang MKV, WMV sang MOV, MKV sang MP4, vv thành công. Chuyển đổi giữa các định dạng âm thanh cũng có thể được thực hiện và bạn có thể lấy âm thanh từ tập tin video như MKV, Tivo,...

Liên kết được tài trợ:

DICOM to Video

DICOM to Video 1.8.1 Cập nhật

DICOM to Video là một ứng dụng Windows để chuyển đổi một loạt các hình ảnh DICOM sang một video. Nó cũng có thể chuyển đổi file video sang một loạt các hình ảnh DICOM. DICOM to Video cho phép bạn tùy chỉnh độ phân giải video xuất và tỷ lệ khung hình, vì...

Liên kết được tài trợ: