Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Moo0 FFmpeg

Moo0 FFmpeg 1.07 Cập nhật

Moo0 FFmpeg là một phiên bản Windows tùy chỉnh của FFmpeg, một công cụ chuyển đổi video dòng lệnh xuất sắc được biết đến nhiều hơn trên thế giới Linux. Sử dụng công cụ này, bạn có thể chuyển đổi hầu hết các loại tệp video / âm thanh sang các tệp khác, bao...