Liên kết được tài trợ:

Magoshare AweUninser là chương trình tháo gỡ cài đặt Mac miễn phí đáng tin cậy và mạnh mẽ. Nó có thể giúp người dùng Mac dễ dàng và hoàn toàn gỡ bỏ các chương trình không mong muốn, ứng dụng và phần mềm từ máy tính Mac. Nó cũng sẽ loại bỏ tất cả các tập...

iTrash

iTrash 4.0.1 Cập nhật

Các ứng dụng phân phối nhiều tệp trong các thiết bị lưu trữ hệ thống của bạn. Xóa bản thân ứng dụng hầu như không đủ và sẽ để lại một số tệp tin không bị ảnh hưởng. Apptrasher sử dụng thuật toán tìm kiếm đặc biệt để tìm tất cả các tệp có liên quan và xóa...

UninstallPKG

UninstallPKG 1.0.28 Cập nhật

UninstallPKG là một ứng dụng cho phép bạn gỡ bỏ hoàn toàn các gói như vậy gọi là 'gói' (file-extension .pkg) và tất cả các nội dung đã cài đặt từ máy Mac của bạn. UninstallPKG có thể được sử dụng để lấy lại không gian đĩa quý giá bằng cách loại bỏ...

AppDelete

AppDelete 4.3.3 Cập nhật

AppDelete là chương trình tháo gỡ cài đặt cho máy Mac sẽ không chỉ gỡ bỏ ứng dụng mà còn Widgets, Preference Panes, Plugins và Screensaver cùng với các tệp tin liên quan của chúng. Nếu không có AppDelete các mục liên quan này sẽ bị bỏ lại phía sau để...

Liên kết được tài trợ:

Monolingual

Monolingual 1.7.8 Cập nhật

Monolingual là một chương trình để loại bỏ các nguồn tài nguyên ngôn ngữ không cần thiết từ Mac OS X, để lấy lại vài trăm megabyte dung lượng đĩa. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi chỉ sử dụng máy tính của tôi trong một ngôn ngữ (con người) - tiếng Anh. Và...

CleanMyApp là rất mạnh mẽ Mac chương trình cài đặt và ngôn ngữ đa tẩy. Nó hoàn toàn có thể gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Mac và loại bỏ các tập tin liên quan, làm sạch tất cả còn sót lại. CleanMyApp cũng có thể loại bỏ các ngôn ngữ đa không cần thiết của các ứng...

DoYourData MacUninstaller là rất mạnh mẽ Mac Uninstaller và ngôn ngữ đa tẩy. Nó hoàn toàn có thể loại bỏ được lựa chọn ứng dụng Mac từ hệ thống Mac, làm sạch ứng dụng rác. DoYourData MacUninstaller cũng có thể loại bỏ các ngôn ngữ đa không cần thiết của...

CLAppCleaner

CLAppCleaner 1.5.1 Cập nhật

CLAppCleaner là một ứng dụng có thể làm sạch các chương trình và tất cả các tập tin liên quan trên Mac. Nó rất dễ dàng để sử dụng Chỉ cần chọn tên ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ trong cửa sổ. Và sau đó nhấp vào nút Remove. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm các ứng...

Liên kết được tài trợ:

App Uninstaller

App Uninstaller 2.6.4 Cập nhật

App Uninstaller là một tiện ích cho phép bạn để có được thoát khỏi các ứng dụng không cần đến trên máy Mac của bạn. Các phần mềm ứng dụng gỡ bỏ cài đặt và tất cả các tập tin hệ thống, có thể để lại sau khi gỡ bỏ tiêu chuẩn. Từng chút một những tập tin này...

App Fixer

App Fixer 1.1 Cập nhật

Có ứng dụng yêu thích của bạn giữ đâm vào mắt, hoặc thoát bất ngờ trong quá trình hoạt động bình thường? Có một ứng dụng mà giữ bắt đầu với cài đặt không mong muốn hay sở thích mà bạn không thể có vẻ để lắc? App Fixer nhanh chóng được ứng dụng như...