Liên kết được tài trợ:

Christmas Elf

Christmas Elf 2.0 Cập nhật

Christmas Elf sẽ giúp bạn trang trí đầy đủ cho máy tính Windows của bạn cho Giáng sinh. Ứng dụng này cung cấp nhiều cách trang trí cho những ngày nghỉ, bao gồm cả ánh sáng và vòng hoa, các loại tuyết khác nhau, cây Giáng sinh, các giai điệu lễ hội và hình...

Minecraft nổi lên từ vài năm trước và mặc dù nó đã thay đổi rất nhiều, mọi người chưa bao giờ cảm thấy thích trò chơi đặc biệt là do những thay đổi đã được thực hiện cho nó qua nhiều năm. Những thay đổi này thật sự giúp cải thiện trò chơi. Ngoài sự thích...

Windows 10 Themes cung cấp một cách nhanh chóng để tùy chỉnh máy tính của bạn bao gồm một bộ sưu tập ảnh nền máy tính để bàn, điều phối màu sắc trình đơn và thậm chí cả âm thanh hệ thống độc đáo. Trên trang web của mình, Microsoft cung cấp hàng trăm chủ...

Liên kết được tài trợ:

Windows 10 Themes cung cấp một cách nhanh chóng để tùy chỉnh máy tính của bạn bao gồm một bộ sưu tập ảnh nền máy tính để bàn, điều phối màu sắc trình đơn và thậm chí cả âm thanh hệ thống độc đáo. Trên trang web của mình, Microsoft cung cấp hàng trăm chủ...

Windows 10 Themes cung cấp một cách nhanh chóng để tùy chỉnh máy tính của bạn bao gồm một bộ sưu tập ảnh nền máy tính để bàn, điều phối màu sắc trình đơn và thậm chí cả âm thanh hệ thống độc đáo. Trên trang web của mình, Microsoft cung cấp hàng trăm chủ...

Windows 10 Themes cung cấp một cách nhanh chóng để tùy chỉnh máy tính của bạn bao gồm một bộ sưu tập ảnh nền máy tính để bàn, điều phối màu sắc trình đơn và thậm chí cả âm thanh hệ thống độc đáo. Trên trang web của mình, Microsoft cung cấp hàng trăm chủ...

Windows 10 Themes cung cấp một cách nhanh chóng để tùy chỉnh máy tính của bạn bao gồm một bộ sưu tập ảnh nền máy tính để bàn, điều phối màu sắc trình đơn và thậm chí cả âm thanh hệ thống độc đáo. Trên trang web của mình, Microsoft cung cấp hàng trăm chủ...

Liên kết được tài trợ:

Windows 10 Themes cung cấp một cách nhanh chóng để tùy chỉnh máy tính của bạn bao gồm một bộ sưu tập ảnh nền máy tính để bàn, điều phối màu sắc trình đơn và thậm chí cả âm thanh hệ thống độc đáo. Trên trang web của mình, Microsoft cung cấp hàng trăm chủ...

Hãy thêm sức sống vào hình nền màn hình của bạn. Watery Desktop 3D sẽ làm hình nền của bạn với các hiệu ứng nước, như làn sóng và mưa. Nó cũng sẽ hoạt động như một trình bảo vệ màn hình làm tràn ngập màn hình của bạn, bạn sẽ thấy mọi thứ trên desktop của...