Liên kết được tài trợ:

Express Scribe là một máy nghe nhạc miễn phí được thiết kế đặc biệt dành cho người đánh máy và công việc sao chép. Có tính năng điều khiển bàn đạp chân, tốc độ biến đổi, tích hợp công cụ speech to text và hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh bao gồm wav, mp3,...

Express Scribe Professional là phần mềm điều khiển âm thanh bàn đạp chân được thiết kế đặc biệt dành cho người đánh máy và công việc sao chép. Có tính năng điều khiển bàn đạp chân, tốc độ biến đổi, tích hợp công cụ speech to text và hỗ trợ nhiều định dạng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: