Liên kết được tài trợ:

Để cài đặt gói này, hãy làm như sau: - Đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu của hệ thống. - Lưu gói có thể tải xuống tại một địa điểm có thể truy cập được (chẳng hạn như máy tính của bạn). - Xác định vị trí và nhấp đúp vào tập tin mới được tải xuống. ...

Để cài đặt gói này, hãy làm như sau: - Đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu của hệ thống. - Lưu gói có thể tải xuống tại một địa điểm có thể truy cập được (chẳng hạn như máy tính của bạn). - Xác định vị trí và nhấp đúp vào tập tin mới được tải xuống. ...

Để cài đặt gói này, hãy làm như sau: - Đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu của hệ thống. - Lưu gói có thể tải xuống tại một địa điểm có thể truy cập được (chẳng hạn như máy tính của bạn). - Xác định vị trí và nhấp đúp vào tập tin mới được tải xuống. ...

Liên kết được tài trợ:

PDFill Free PDF Editor Basic

PDFill Free PDF Editor Basic 14.0 build 1 Cập nhật

Mở, Xem, Chỉnh sửa, Lưu và In PDF. Tạo và điền vào trường mẫu. Chèn văn bản, kiểm tra, hình ảnh, mã vạch, bình luận, đóng dấu và bản vẽ. Trình tạo Mẫu PDF để tạo các trường mẫu PDF có thể lưu được cơ bản; PDF Form Filler để điền vào và lưu các mẫu PDF...

Door Control

Door Control 3.9.0 Cập nhật

Khi sử dụng máy tính trên cơ sở hàng ngày, chúng ta thường phải mở và đóng cửa ổ đĩa DVD. Tuy nhiên, điều này có thể là một chút rắc rối nếu vỏ máy tính nằm dưới bàn hoặc nếu chúng ta có một máy tính xách tay với cửa ổ đĩa DVD phía sau. Phần mềm Kiểm...

UFS Explorer Standard

UFS Explorer Standard 5.23.1 Cập nhật

UFS Explorer Standard Recovery phần mềm được tạo ra để làm cho phục hồi dữ liệu thậm chí phức tạp một thủ tục đơn giản để được dễ dàng thực hiện bởi cả người dùng gia đình và các chuyên gia. Phần mềm bao gồm các cơ chế mạnh mẽ cho phép khôi phục dữ liệu...

Liên kết được tài trợ:

CCEnhancer

CCEnhancer 4.5.1 Cập nhật

CCEnhancer sử dụng hệ thống WinApp2.ini được xây dựng trong CCleaner để dễ dàng thêm các quy tắc và định nghĩa mới cho các chương trình. Các quy tắc được lấy từ chủ đề chính của Diễn đàn Hỗ trợ Piriform với nhiều nguồn từ các địa điểm khác trên internet. ...

True Burner

True Burner 4.6 Cập nhật

True Burner là một phần mềm ghi đĩa nhỏ gọn, dễ sử dụng và mạnh mẽ, cho phép bạn tạo và ghi đĩa CD, DVD, Blu-ray tiêu chuẩn, đa năng và khả năng khởi động với các hệ thống tệp khác nhau, bao gồm ISO 9660 và UDF. Với True Burner bạn có thể tạo dữ liệu và...