Liên kết được tài trợ:

SoftRAID

SoftRAID 5.6.5 Cập nhật

Chúng tôi rất vui mừng về việc phát hành này của SoftRAID. Mười tám tháng trước, chúng tôi đã đặt ra để tạo ra một RAID mới trong phần mềm đó sẽ bằng hiệu suất và độ tin cậy của bộ điều khiển RAID phần cứng chuyên dụng, và chúng tôi đã làm nhiều hơn...