Liên kết được tài trợ:

AudioShell

AudioShell 2.3.6 Cập nhật

AudioShell 2 là một phần mở rộng bao Windows Explorer cho phép bạn xem và chỉnh sửa thẻ ID3 siêu dữ liệu trực tiếp trong Windows Vista / 7/8 Explorer. Nó có đầy đủ hỗ trợ cho: mp3 (ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3 và ID3v2.4 thẻ), Windows Media wma, asf và wmv...

Tag&Rename

Tag&Rename 3.9.9 Cập nhật

Tag & Rename là một tổ chức âm nhạc dễ dàng quản lý tất cả các định dạng âm thanh số phổ biến. Dù chương trình nén nhạc bạn thích, bạn có thể giữ cho bộ sưu tập nhạc của bạn bằng Tag & Rename bởi vì nó có đầy đủ hỗ trợ cho: mp3 (ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3 và...