Liên kết được tài trợ:

Air Video Server

Air Video Server 2.4.6b3u2

ir Video có thể stream video trong hầu hết các định dạng cho iPhone và iPod touch. Bạn không cần phải sao chép các video của bạn với thiết bị chỉ để xem chúng. Nếu các video trong bộ sưu tập của bạn đang không ở trong định dạng được hỗ trợ bởi iPhone, Air...