Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

sendIT

sendIT 3.8.8

Các phần mềm không yêu cầu một hợp đồng liên tục, lệ phí đăng ký. Ứng dụng này là lý tưởng cho các chủ hàng Mỹ không thường xuyên sử dụng những người USPS. Đơn giản chỉ cần tạo ra các nhãn và sau đó áp dụng bưu phí như hoặc tem bưu chính, hoặc bằng cách...

Liên kết được tài trợ: