Liên kết được tài trợ:

Vùng chứa mật khẩu là một chương trình miễn phí, mạnh mẽ chỉ khả dụng cho Windows, là một phần của danh mục Phần mềm bảo mật có danh mục phụ Mật khẩu và được tạo bởi Passwordcontainer. Bảo mật tên người dùng và mật khẩu để truy xuất dễ dàng Thông tin...

Liên kết được tài trợ:

Bảo vệ thường trú chống lại keyloggers Keyloggers là những sự lây nhiễm nhỏ khó chịu hoạt động bằng cách ghi lại các lần nhấn phím được thực hiện trên máy tính của bạn. Rõ ràng, các tổ hợp phím này tương ứng với thông tin quan trọng và nếu thông tin này...

Liên kết được tài trợ:

SAMInside

SAMInside 2.6.5.0

Khôi phục mật khẩu của người dùng Windows Thay đổi Cải thiện các băm nhập từ * .LC và * .LST-files Với hoạt động tấn công phân tán, tiêu đề cửa sổ hiển thị số lượng máy tính hiện tại tổng số máy tính có liên quan đến vụ tấn công Tăng tốc đáng kể các...