Liên kết được tài trợ:

Vault Password Manager

Vault Password Manager 2.1.0 Cập nhật

n.spektor Vault - Các mật khẩu quản lý thông minh. Sản xuất tại Đức. Truy cập tất cả các tính năng trong một cửa sổ với một nhấp chuột duy nhất Extensions trình duyệt Safari, Chrome & Firefox (In-App Purchase) < li> Tìm thông tin đăng nhập của bạn...

Liên kết được tài trợ:

Scrambler

Scrambler 1.3

Sử dụng Scrambler là một làn gió. Chỉ cần kéo một tập tin, thư mục, hoặc nhiều tập tin hoặc thư mục vào biểu tượng trên thanh trình đơn Scrambler rồi nhập mật khẩu. Scrambler sẽ mã hóa tất cả mọi thứ vào một tập tin duy nhất tranh giành là gì mới ...

Seed4.Me

Seed4.Me 1.0.9

Mã hóa dữ liệu lướt Internet và bảo vệ sự riêng tư trực tuyến khi sử dụng Internet ở các vị trí có tiềm năng không an toàn như các điểm nóng Wi-Fi không được bảo vệ ở các khách sạn hoặc quán cà phê. Seed4.Me cung cấp một kết nối an toàn và đáng tin cậy...

Liên kết được tài trợ:

VPN không giới hạn là một dịch vụ VPN cross-nền tảng chất lượng cao mà không có giới hạn về băng thông giao thông và tốc độ kết nối. Dịch vụ này cung cấp một ma trận giá thống nhất cho tất cả các nền tảng, do đó bạn có thể sử dụng một tài khoản duy nhất...

Cryptix

Cryptix 1.0.4 Cập nhật

Cryptix là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc mã hóa, mã hóa và mật mã. Bạn cũng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ và tìm hiểu thêm về mật mã. Giao diện chính được chia thành 2 phần. Một để mã hóa, một trong những khác cho an ninh, có chứa các công cụ như...