Liên kết được tài trợ:

Animated Screensaver Maker

Animated Screensaver Maker 4.2.9 Cập nhật

Trình bảo vệ màn hình hoạt hình, bạn có thể làm đẹp màn hình của mình với số lượng màn hình hoạt ảnh không giới hạn với hiệu ứng tuyệt vời. Bạn có thể tạo bao nhiêu trình bảo vệ màn hình khi bạn có ảnh. Nó rất dễ. Bạn chỉ cần ba lần nhấp chuột để tạo...

Liên kết được tài trợ:

gPhotoShow Pro

gPhotoShow Pro 7.4.1.841 Cập nhật

gPhotoShow Pro là một dễ sử dụng make-bạn-của slide ảnh hiển thị hoặc bảo vệ màn hình. Nó có thể hiển thị một số lượng không giới hạn các hình ảnh, video, hình ảnh toàn cảnh, flash (swf) và các trang web. gPhotoShow cũng có thể tạo các trình diễn tìm...

Liên kết được tài trợ: