Liên kết được tài trợ:

TeXShop

TeXShop 3.88 Cập nhật

TeXShop là trình xem trước TeX cho Mac OS X, được viết bằng ca cao. Vì pdf là một định dạng tập tin gốc trên OS X, TeXShop sử dụng "pdftex" và "pdflatex" thay vì "tex" và "latex" để soạn thảo; các chương trình này trong phân phát teTeX tiêu chuẩn của TeX...

BOINC

BOINC 7.8.3 Cập nhật

BOINC là một nền tảng phần mềm cho tính toán phân tán sử dụng tài nguyên máy tính tình nguyện. Nhiều dự án khác nhau có thể sử dụng BOINC. Các dự án độc lập; mỗi một hoạt động riêng của máy chủ và cơ sở dữ liệu. Những người tham gia có thể tham gia vào...

kSpectra Toolkit

kSpectra Toolkit 3.6 Cập nhật

Bộ công cụ này bao gồm các thủ tục ước lượng phổ của một chuỗi thời gian, phân hủy thành các xu hướng, các thành phần dao động và tiếng ồn với các bài kiểm tra thống kê phức tạp, cũng như tái thiết và dự đoán. Bộ công cụ KSpectra tận dụng tối đa chức năng...

MacVector

MacVector 15.5.4 Cập nhật

MacVector là một ứng dụng Macintosh toàn diện cung cấp chỉnh sửa trình tự, thiết kế mồi, tìm kiếm cơ sở dữ liệu internet, phân tích protein, xác nhận trình tự, sắp xếp chuỗi nhiều lần, tái tạo cấu trúc, phân tích vùng mã, và nhiều chức năng khác....

Liên kết được tài trợ:

iNMR

iNMR 6.1.3 Cập nhật

iNMR có thể làm tất cả những gì bạn mong đợi từ một chương trình NMR truyền thống (và mười lần nữa), cộng với những điều bạn mong đợi từ một ứng dụng Mac chính hãng. Giao diện sạch sẽ là bí mật cho sự hài lòng của người dùng cao và năng suất. iNMR đang...

Insights

Insights 6.1 Cập nhật

Thông tin chi tiết là phần mềm khai thác dữ liệu song song 64-bit, đòi hỏi phải khai thác dữ liệu thông thường ở mức độ phức tạp và khả năng áp dụng mới. Người sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực có thể sử dụng phần mềm dễ sử dụng để phân tích bộ dữ liệu ồn ào...

SnapGene Viewer

SnapGene Viewer 4.0.5 Cập nhật

SnapGene Viewer là phần mềm cách mạng cho phép các nhà sinh vật học phân tử tạo, duyệt và chia sẻ các tập tin trình tự DNA có chú thích rõ ràng có chiều dài lên đến 1 Gb. Nó là một công cụ tuyệt vời cho cả nghiên cứu và giảng dạy. Dưới đây là một số điều...

CodonCode Aligner

CodonCode Aligner 7.1.1 Cập nhật

CodonCode Aligner là một chương trình phần mềm hàng đầu để phân tích chuỗi DNA. Được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu tiến hóa, địa lý sinh học và các lĩnh vực y sinh học khác, nó cung cấp nhiều tính năng không được tìm thấy trong các chương trình cạnh...

Liên kết được tài trợ:

LabChart Reader

LabChart Reader 8.1.6 Cập nhật

LabChart Reader dành cho Mac là một chương trình ứng dụng miễn phí cho phép bạn, đồng nghiệp và sinh viên xem và tiến hành phân tích hạn chế các tệp dữ liệu LabChart. LabChart Reader cho phép bạn chia sẻ dữ liệu với các đồng nghiệp trên khắp thế giới để...

Skim

Skim 1.4.29 Cập nhật

Skim là trình đọc và ghi chú PDF dành cho OS X. Nó được thiết kế để giúp bạn đọc và chú thích các bài báo khoa học trong PDF nhưng cũng rất tuyệt vời khi xem bất kỳ tệp PDF nào. Tính năng mới trong bản phát hành này: Đảm bảo ghi chú đã được xóa...