Liên kết được tài trợ:

ClockKeeper

ClockKeeper 4.01 Cập nhật

Người giữ đồng hồ, đôi khi được coi là người giữ đồng hồ, đề cập đến một hình thức việc làm được thấy phổ biến trong thời Trung Cổ Châu Âu liên quan đến việc theo dõi thời gian và duy trì đồng hồ và các thiết bị chấm công khác. ClockKeeper là một ứng dụng...

Condotiero

Condotiero 2.1 Cập nhật

Một Condotiero (hay Condottieri phổ biến hơn của nó ở Ý) là các nhà lãnh đạo của các công ty tự do quân sự chuyên nghiệp (hoặc lính đánh thuê) ký hợp đồng bởi các thành phố Ý và Papacy từ cuối thời Trung Cổ và suốt thời kỳ Phục Hưng. Trong tiếng Ý thời...

TreeViews là một ứng dụng trực quan và quản lý thông tin bản đồ để thích nghi với thời đại thông tin đại chúng và thay đổi môi trường. Hỗ trợ mạnh mẽ công việc trí tuệ và truyền thông của bạn để nén thời gian và nỗ lực của bạn về quản lý thông tin và các...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: