Liên kết được tài trợ:

Poedit

Poedit 2.0.6 Cập nhật

Poedit là trình biên tập các tập tin gettext nền tảng (PO files) đa nền tảng chạy trên Unix, Windows và Mac OS X. Không giống các trình soạn thảo khác, Poedit cung cấp giao diện người dùng nhỏ gọn và hiệu...

Joomla

Joomla 3.8.5 Cập nhật

Joomla! là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở mạnh mẽ để xây dựng các trang web chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Nó thường là hệ thống được lựa chọn cho doanh nghiệp nhỏ hoặc người dùng gia đình muốn có một trang web chuyên nghiệp đang tìm kiếm đơn...

SmartSVN

SmartSVN 9.3p6 Cập nhật

SmartSVN là một máy khách Subversion độc lập nền tảng (SVN). Mặc dù nó có chứa các tính năng rất mạnh mẽ, nó rất dễ sử dụng, đặc biệt là cho người dùng của SmartCVS chuyển sang Subversion. SmartSVN rất độc lập, không cần cài đặt các ứng dụng riêng biệt...

Python

Python 3.6.4 Cập nhật

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, tương tác, hướng đối tượng. Nó thường được so sánh với Tcl, Perl, Scheme hoặc Java. Python kết hợp sức mạnh đáng chú ý với cú pháp rất rõ ràng. Nó có các mô-đun, các lớp học, ngoại lệ, các kiểu dữ liệu...

Liên kết được tài trợ:

SvnX

SvnX 1.3.4 Cập nhật

SvnX cho phép bạn duyệt các bản sao làm việc của bạn, phát hiện các thay đổi và hoạt động trên chúng, nhưng cũng để duyệt các bản ghi và sửa đổi các kho của bạn. Nó được viết bằng cách sử dụng cơ chế kết hợp Panther mới cho sự linh hoạt tối đa và kinh...

Omnis Studio Development

Omnis Studio Development 8.1.3 Cập nhật

Omnis Studio Dev cho phép bạn phát triển và triển khai các ứng dụng trong Windows, Linux và Mac OSX cho các thị trường đa dạng như chăm sóc sức khoẻ, nhân sự, xuất bản, quản lý quan hệ khách hàng, e-kinh doanh, giáo dục, chính phủ và nhiều hơn nữa. Sử...

Logtalk

Logtalk 3.14 Cập nhật

Logtalk là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có thể sử dụng hầu hết các triển khai Prolog như một trình biên dịch back-end. Logtalk bao gồm hỗ trợ cho cả nguyên mẫu và lớp học, giao thức (giao diện), lập trình dựa trên thành phần thông qua thành...

PlistEdit Pro

PlistEdit Pro 1.8.7 Cập nhật

PlistEdit Pro là trình biên tập danh sách bất động sản tiên tiến nhất được viết cho Mac OS X. Các tệp danh mục thuộc tính được sử dụng trong Mac OS X, và với PlistEdit Pro, người dùng có thể dễ dàng thay đổi các tệp này và kiểm soát tốt hơn các hệ thống...

Liên kết được tài trợ:

JIRA Client

JIRA Client 3.8.4 Cập nhật

JIRA Client là một máy tính để bàn đầu cuối cho bộ theo dõi vấn đề của Atlassian JIRA. JIRA Client kết hợp chặt chẽ với các cài đặt JIRA hiện có và cho phép người dùng JIRA thường xuyên tiết kiệm thời gian, quản lý các vấn đề hiệu quả, tập trung vào việc...

BlueJ

BlueJ 4.1.1 Cập nhật

BlueJ là một môi trường phát triển tích hợp Java được phát triển đặc biệt cho việc dạy và học chương trình giới thiệu. Đó là lý tưởng cho sự phát triển quy mô nhỏ. BlueJ cung cấp giao diện tương tác rất dễ sử dụng và tương tác cao cho phép tạo ra tương...