Liên kết được tài trợ:

BCWipe

BCWipe 6.09.6 Cập nhật

Xóa vĩnh viễn dữ liệu và xóa không gian trống với BCWipe. BCWipe được tin cậy thông qua DoD của Hoa Kỳ để xóa an toàn các tệp và thư mục vượt quá khả năng khôi phục - bao gồm không gian trống, khoảng trống tệp, bản ghi MFT, lịch sử Internet và cục bộ, mục...

Liên kết được tài trợ:

ShutUp10

ShutUp10 1.6.1394 Cập nhật

Windows 10 nhằm mục đích làm cho công việc hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng và không phức tạp nhất có thể. Sự tiện lợi này được thực hiện với một muối muối mặc dù: Windows 10 khá tự do chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Microsoft và các ứng dụng nhất...

Liên kết được tài trợ: