Liên kết được tài trợ:

Với chức năng CZ Print Watermark / Header / Footer 1.0, bạn có thể dễ dàng buộc tên người dùng, tên máy tính, ngày, thời gian, số trang hoặc bất kỳ văn bản nào xuất hiện trên footer hoặc header của tài liệu in từ tất cả các ứng dụng của bạn. Bạn cũng có...

Envelomat

Envelomat 1.2.77 Cập nhật

Phong bì, nhãn, chữ in, bao gồm cả thiết kế đồ họa. Cho phép in mã EAN hoặc QR. định dạng địa chỉ văn bản quốc tế và Hoa Kỳ. thiết kế tích hợp cho phép bạn tạo ra các desing của riêng bạn in phong bì, nhãn hoặc chữ cái. Địa phương hoặc mạng giải pháp bằng...

OKI Printer Resetter

OKI Printer Resetter 2.0.4 Cập nhật

OKI Máy in Resetter có thể giúp bạn thiết lập lại tất cả các quầy trong máy in OKI. các thành phần sau đây có thể được thiết lập lại: quầy Toner; Drum quầy; Fuser truy cập; Belt quầy. Một công cụ duy nhất cho phép bạn để làm giảm đáng kể chi phí của bạn...

Liên kết được tài trợ:

ObjectPrint Free Edition

ObjectPrint Free Edition 4.3.1701 Cập nhật

ObjectPrint là phần mềm quản lý in ấn toàn diện trong các công ty vừa và nhỏ, trường học và các tổ chức. ObjectPrint cho phép kiểm soát, phân bổ hạn ngạch, và hạn chế in và máy in sử dụng. hệ thống quản lý in này cung cấp quản lý tập trung trên tất cả các...

ObjectPrint Free Edition (64-bit)

ObjectPrint Free Edition (64-bit) 4.3.1701 Cập nhật

ObjectPrint là phần mềm quản lý in ấn toàn diện trong các công ty vừa và nhỏ, trường học và các tổ chức. ObjectPrint cho phép kiểm soát, phân bổ hạn ngạch, và hạn chế in và máy in sử dụng. hệ thống quản lý in này cung cấp quản lý tập trung trên tất cả các...

Batch & Print Pro

Batch & Print Pro 9.07 Cập nhật

Batch & Print Pro là cho các tài liệu in ấn hàng loạt từ một danh sách duy trì, có thể có thể được tự động in ra theo thứ tự tài liệu của sự lựa chọn của bạn, tất cả các tài liệu in vỏ liên quan được hỗ trợ, ví dụ PDF, MS Word, HTML, Text Files, định dạng...

Batch & Print Enterprise

Batch & Print Enterprise 9.07 Cập nhật

Batch & Print Enterprise là cho các tài liệu in ấn hàng loạt từ một danh sách duy trì, có thể có thể được tự động in ra theo thứ tự tài liệu của sự lựa chọn của bạn, tất cả các tài liệu in vỏ liên quan được hỗ trợ, ví dụ PDF, MS Word, HTML, Text Files,...

Liên kết được tài trợ:

ArpPrintServer

ArpPrintServer 5.0.0.2

Điều khiển máy in cục bộ hoặc mạng. Các ArpPrintServer cho phép bạn quản lý các ấn tượng trong công ty của bạn để kiểm soát mọi chi phí, bạn sẽ xem có bao nhiêu công ty của bạn đã được chi tiêu với số hiển thị và bao nhiêu nó có thể tiết kiệm bây giờ, do...

Máy in Guard là một đầu vòi phun và máy in phun chống tắc nghẽn phần mềm! Chúng tôi thiết kế in Guard để giữ cho mực chảy trong đầu máy in và đầu phun luôn. Việc khiếu nại sự cố lớn nhất với gần như tất cả các máy in phun bị tắc đầu in do không đủ sử...