Liên kết được tài trợ:

ToolsToo

ToolsToo 7.1 Cập nhật

ToolsToo là một bộ công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng cho Microsoft Office PowerPoint 2010/2013/2016 (32-bit hoặc 64-bit). Tất cả các công cụ được tiếp xúc thông qua giao diện Ribbon của PowerPoint và có thể được chia thành hai nhóm chính: Công...

SlideFab

SlideFab 2.36

SlideFab là một phần mềm để tự động tạo các thuyết trình Powerpoint dựa trên bất kỳ bảng tính Excel nào. Nó có thể mang các văn bản, bảng, chars và nhiều hơn nữa từ Excel sang Powerpoint tự động. Người dùng xác định một hình dạng trong Powerpoint những gì...

PPT Optim

PPT Optim 1.0 beta

Nó tối ưu hóa các hình ảnh trong bài thuyết trình của bạn, mà không làm giảm chất lượng của chúng. Việc tối ưu hóa là hiệu quả hơn so với được xây dựng trong "Hình nén" của Powerpoint. Nó cũng có thể chuyển đổi các đối tượng nhúng, chẳng hạn như các biểu...

Liên kết được tài trợ:

Làm việc như một nhóm để dễ dàng tạo ra và chia sẻ sơ đồ chuyên nghiệp giúp đơn giản hóa các thông tin phức tạp. Tạo bất kỳ biểu đồ chuyên nghiệp dễ dàng bằng các mẫu đã làm sẵn và hàng ngàn hình dạng giúp bạn đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Thực hiện các...

Liên kết được tài trợ:

PowerPointPipe

PowerPointPipe 5.4 Cập nhật

PowerPointPipe là công cụ tự động thay đổi trên nhiều bài thuyết trình Microsoft PowerPoint (* .ppt, .pptx) hoặc các bài thuyết trình OpenDocument (* .odp). Bạn cần PowerPointPipe để cập nhật liên kết và khắc phục sự cố liên kết bị hỏng, chẳng hạn như khi...