Liên kết được tài trợ:

Neat Image Plugin for Photoshop

Neat Image Plugin for Photoshop 8.3.2 Cập nhật

Neat Image là một bộ lọc kỹ thuật số được thiết kế để làm giảm tiếng ồn và hạt có thể nhìn thấy được trong các bức ảnh kỹ thuật số. Nó là một công cụ cho chủ sở hữu của máy ảnh kỹ thuật số, máy quét phẳng và trượt; và được sử dụng bởi cả nhiếp ảnh gia...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: