Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Acorn

Acorn 6.0.3 Cập nhật

Được xây dựng trên nền tảng của sự đơn giản, Acorn đã tránh được thiết kế "nhiều palette" lỗi thời từ các biên tập viên ngày hôm qua. Acorn trình bày một giao diện mới mẻ, quen thuộc với người sử dụng các ứng dụng iLife của Apple. Được thiết kế để chỉnh...

Liên kết được tài trợ: