Liên kết được tài trợ:

PDF Album ảnh cho phép tùy chỉnh bố cục trang và nền của album của bạn xuống đến chi tiết nhỏ nhất và áp dụng các hiệu ứng nghệ thuật để làm cho album của bạn nổi bật. Thêm văn bản vào các trang album của bạn để làm cho chúng thú vị hơn và xuất khẩu album...

PDFelement

PDFelement 6.2.1

PDFelement for Mac là giải pháp PDF mới nhất tích hợp các kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế người dùng và các đột phá trong việc chỉnh sửa và công nghệ nhận dạng hình thức. Chỉnh sửa và chú thích PDF: Chỉnh sửa PDF dễ dàng như trong Microsoft Word. Thêm...

Công cụ chỉnh sửa mạnh mẽ cho phép người dùng cuối cùng chỉnh sửa bất kỳ tài liệu nào giống như trong Microsoft Word và các công nghệ nhận dạng khuôn mặt. PDFelement for Mac là giải pháp PDF mới nhất tích hợp các kỹ thuật tiên tiến trong thiết kế hướng...

Liên kết được tài trợ:

PDF Expert

PDF Expert 2.2.1

Trình chỉnh sửa PDF nhanh, mạnh mẽ và đẹp cho Mac, iPhone và iPad. Đọc, chú thích và chỉnh sửa các tệp PDF như bao giờ hết. PDF Expert là cách tốt nhất để chỉnh sửa văn bản PDF, hình ảnh, liên kết và phác thảo. Sửa một lỗi đánh máy hoặc thay đổi logo...

Doxillion

Doxillion 2.68 Cập nhật

Doxillion là một công cụ chuyển đổi tài liệu và pdf chuyển đổi tệp tin pdf, docx, doc, pdf, rtf, html, xml, wpd, odt và txt. Chuyển đổi tài liệu một lúc hoặc hàng loạt chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc. Ngay cả khi tích hợp Doxillion chuyển đổi tùy chọn...

Doxillion là một công cụ chuyển đổi PDF miễn phí để chuyển đổi docx, doc, rtf, html, xml, WPD, odt, txt và các định dạng tập tin văn bản khác. Chuyển đổi một tập tin duy nhất hoặc chuyển đổi hàng loạt nhiều file PDF tại một thời điểm. Dễ dàng thêm...

Liên kết được tài trợ:

Orion PDF Author

Orion PDF Author 2.98 Cập nhật

Giới thiệu Orion PDF Author, một cách mới và dễ dàng hơn để tạo nhiều hướng dẫn sử dụng định dạng PDF, sách điện tử, hướng dẫn sử dụng và tập sách nhỏ. Kéo và thả trình chỉnh sửa thiết kế. Giao diện quản lý trang tiên tiến. Toàn bộ các đối tượng chú...

PDF Form Filler là một ứng dụng dễ dàng, nơi bạn có thể điền vào các mẫu đơn PDF dễ dàng. PDF của bạn không phải là một hình thức tương tác PDF? Đừng lo lắng. Với PDF Form Filler, bạn có thể dễ dàng điền vào các mẫu đơn bằng cách chèn bất kỳ nội dung văn...