Liên kết được tài trợ:

KeePass

KeePass 1.34 Cập nhật

KeePass là một trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng cho Windows và các thiết bị di động. Bạn có thể lưu trữ mật khẩu của mình trong các cơ sở dữ liệu có mật mã cao, chỉ có thể được mở khóa với một mật khẩu chính và / hoặc một...

Tạo ra các mật khẩu hoặc mã số ngẫu nhiên và an toàn và lưu chúng trong trình quản lý mật khẩu được xây dựng bằng mã hóa an toàn. Trình tạo mật khẩu Dalenryder cũng cung cấp công cụ để mã hóa và giải mã văn bản và tạo mã PIN đơn giản cho ví dụ: khóa điện...

SpotAuditor

SpotAuditor 5.1.8 Cập nhật

SpotAuditor là giải pháp khôi phục mật khẩu All-In-One để khôi phục tất cả các mật khẩu đã lưu. Phần mềm khôi phục mật khẩu được lưu trong Google Talk, MSN, Hotmail, Windows Live Messenger, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Windows Messenger, Google Talk,...

Alternate Password DB

Alternate Password DB 2.480 Cập nhật

Thay thế mật khẩu DB là một chương trình để lưu trữ an toàn mật khẩu và mã PIN của bạn. Chỉ với một mật khẩu, bạn có thể truy cập vào dữ liệu được mã hóa (Blowfish 256 bit). Các loại mục nhập sau có sẵn: Văn bản đơn giản, tên người dùng / mật khẩu với...

Liên kết được tài trợ:

KeePass Portable

KeePass Portable 1.34 Cập nhật

KeePass là trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng cho Windows và các thiết bị di động. Bạn có thể lưu trữ mật khẩu của mình trong các cơ sở dữ liệu có mật mã cao, chỉ có thể được mở khóa với một mật khẩu chính và / hoặc một tệp...

KeePass Password Safe

KeePass Password Safe 2.37 Cập nhật

KeePass là một trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng cho Windows, Linux, Mac OS X và các thiết bị di động. Bạn có thể lưu trữ mật khẩu của mình trong các cơ sở dữ liệu có mật mã cao, chỉ có thể được mở khóa với một mật khẩu chính...

KeePass Password Safe Portable

KeePass Password Safe Portable 2.37 Cập nhật

KeePass là một trình quản lý mật khẩu miễn phí, mã nguồn mở, nhẹ và dễ sử dụng cho Windows, Linux, Mac OS X và các thiết bị di động. Bạn có thể lưu trữ mật khẩu của mình trong các cơ sở dữ liệu có mật mã cao, chỉ có thể được mở khóa với một mật khẩu chính...

Liên kết được tài trợ:

SpotChrome

SpotChrome 1.3.8 Cập nhật

SpotChrome là phần mềm khôi phục mật khẩu dễ sử dụng để phục hồi mật khẩu trang web được lưu trong trình duyệt Google Chrome. SpotChrome cho phép tìm và giải mã mật khẩu được lưu trữ bởi trình duyệt web Google Chrome trong vài giây. Spotchrome 1.3.8 khôi...

Icecream Password Manager

Icecream Password Manager 1.16 Cập nhật

Icecream Password Manager là phần mềm dễ sử dụng để lưu trữ và quản lý các mục như đăng nhập, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, danh tính, hộ chiếu, số nhận dạng quốc gia, giấy phép lái xe, ghi chú an toàn, tài khoản FTP và giấy phép phần mềm. Chương...