Liên kết được tài trợ:

Mambo

Mambo 1.0 build 16 Cập nhật

Mambo là trình tải lên hàng loạt nhanh nhất và dễ dàng nhất cho Smugmu. Mambo tải lên cả hình ảnh và video để Smugmug dễ dàng trong khi đảm bảo không có bản sao và chất lượng ảnh không bị ảnh hưởng. Với Mambo, bạn chỉ cần chọn tất cả các thư mục trên máy...

S3 Browser

S3 Browser 7.5.1 Cập nhật

S3 Browser là một ứng dụng dễ sử dụng cho dịch vụ Amazon S3. Trình duyệt S3 sẽ giúp bạn tổ chức các xô và tệp của Amazon S3. Tạo các URL công khai để chia sẻ các tệp. Tải lên và tải tệp xuống và từ Amazon S3. Giữ các tệp sao lưu trên nhiều trung tâm dữ...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Dropbox

Dropbox 9.4.49 Cập nhật

Dropbox hoạt động giống như bất kỳ thư mục khác trên máy tính của bạn, nhưng với một vài sự khác biệt. Bất kỳ tập tin hoặc thư mục bên trong Dropbox sẽ được đồng bộ hóa với máy chủ của Dropbox và mọi máy tính khác liên quan đến tài khoản của bạn. đánh dấu...