Liên kết được tài trợ:

PDF Plus là một bộ xử lý PDF mạnh giúp bạn hợp nhất, chia nhỏ, đánh dấu và cắt các tài liệu PDF chỉ trong ba bước đơn giản. Ví dụ: nếu bạn muốn watermark một bộ tài liệu PDF bằng logo của công ty bạn, PDF Plus sẽ thực hiện công việc chỉ trong vài giây....

Liên kết được tài trợ:

PDF Decrypter Pro

PDF Decrypter Pro 2.2 Cập nhật

PDF Decrypter Pro có thể được sử dụng để giải mã tập tin PDF được bảo vệ, trong đó có "chủ sở hữu" thiết lập mật mã, ngăn cản việc edit (thay đổi), in ấn, chọn văn bản và đồ họa (và sao chép chúng vào clipboard), hoặc thêm vào / thay đổi các chú thích và...

Liên kết được tài trợ:

Viewer PUB là một ứng dụng phải có cho bất kỳ ai đọc, chỉnh sửa, hoặc chuyển đổi tài liệu xuất bản Microsoft Office trên Mac. Nó cho phép bạn chỉnh sửa các tài liệu xuất bản với hộp văn bản, hình ảnh, và bảng, hoặc chèn thêm văn bản, hình ảnh và bảng. Hơn...