Liên kết được tài trợ:

BatchOutput Office

BatchOutput Office 2.5.5 Cập nhật

BatchOutput DOC tự động in và tạo PDF từ Microsoft Word. Chỉ cần thêm các tệp Word vào danh sách của BatchOutput DOC, điều chỉnh cài đặt, và chương trình sẽ tự động thực hiện phần còn lại cho bạn. Ví dụ, BatchOutput có thể được để lại để xử lý hàng trăm...

LibreOffice

LibreOffice 6.0.1 Cập nhật

LibreOffice là một bộ phần mềm văn phòng mạnh mẽ; Giao diện sạch sẽ của nó và các công cụ mạnh mẽ cho phép bạn giải phóng sự sáng tạo và tăng năng suất. LibreOffice đã nhúng một số ứng dụng làm cho nó trở thành Bộ phần mềm Tự do & Nguồn mở mạnh nhất trên...

PUB Expert

PUB Expert 2.1.17

PUB Expert cung cấp kinh nghiệm biên tập viên và người tạo tuyệt vời cho các tài liệu MS Publisher. Bạn có thể mở các tệp .pub khác của MS Publisher, PUB Expert có thể hỗ trợ tất cả các loại phiên bản khác nhau. Cũng giống như MS Publisher, PUB Expert có...

Liên kết được tài trợ:

PDF Plus là một bộ xử lý PDF mạnh giúp bạn hợp nhất, chia nhỏ, đánh dấu và cắt các tài liệu PDF chỉ trong ba bước đơn giản. Ví dụ: nếu bạn muốn watermark một bộ tài liệu PDF bằng logo của công ty bạn, PDF Plus sẽ thực hiện công việc chỉ trong vài giây....

iWork Converter

iWork Converter 1.9 Cập nhật

Bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh hoạt động lặp đi lặp lại thông qua chuyển đổi hàng loạt. Để tự động tạo các tệp Microsoft Office hoặc pdf, chỉ cần kéo và thả tệp iWork vào iWork Converter. Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt các tệp tin, giúp...

Liên kết được tài trợ:

Apache OpenOffice

Apache OpenOffice 4.1.3 Cập nhật

Đây bộ phần mềm văn phòng cho Mac OS X bao gồm các ứng dụng máy tính để bàn như một bộ xử lý văn bản, bảng tính, một người quản lý trình bày, và một chương trình vẽ, với một giao diện người dùng và tính năng thiết lập tương tự như phần mềm văn phòng khác....

PDF Decrypter Pro

PDF Decrypter Pro 2.2 Cập nhật

PDF Decrypter Pro có thể được sử dụng để giải mã tập tin PDF được bảo vệ, trong đó có "chủ sở hữu" thiết lập mật mã, ngăn cản việc edit (thay đổi), in ấn, chọn văn bản và đồ họa (và sao chép chúng vào clipboard), hoặc thêm vào / thay đổi các chú thích và...