Liên kết được tài trợ:

Đọc Diariosonline RSS. Hiển thị rò rỉ RSS bằng kích thước phông chữ trực quan. "Lớn như nó được".  Nó đi kèm với các nguồn tin được nạp có thể được thay thế cho những người bạn quan tâm hoặc lựa chọn giữa những người tải.  Với nút dưới cùng bạn truy cập...

Diariosonline RSS reader (hiển thị lặp lại RSS) nó đi kèm với các nguồn tin được nạp có thể được thay thế cho những người bạn quan tâm. Trượt theo chiều ngang bạn truy cập vào cài đặt để chọn màu cho mỗi 4 phần của màn hình. Chèn các nguồn tin được lưu...

60 Thứ hai News of the World Báo, Tạp chí, Liên kết tốt nhất và Web Sites. Clic News sẽ giúp bạn và gia đình của bạn để luôn cập nhật với những tin mới nhất, Bài viết và Liên kết từ khắp nơi trên thế giới. Nó cũng là một công cụ giáo dục tuyệt vời, cung...

FSS Feed Creator

FSS Feed Creator 2.0.6.8 Cập nhật

Bạn có muốn tạo và chỉnh sửa feed RSS chuyên nghiệp mà không có sự phức tạp của công nghệ RSS? Sau đó, FSS thức ăn Creator là giải pháp hoàn hảo cho bạn. Một giao diện dễ sử dụng và thuận tiện giúp cho nhanh và dễ dàng xử lý các bản tin RSS. hướng dẫn sử...

Liên kết được tài trợ:

VIP Rumor RSS Reader

VIP Rumor RSS Reader 5.0 Cập nhật

Rumor VIP RSS Reader là một tập hợp tin tức hay thức ăn người đọc hoàn toàn miễn phí mà sử dụng công nghệ cấp dữ liệu web để lấy nội dung trang web cung cấp thông tin như blog, podcast, videologs, và các trang web phương tiện truyền thông điển hình, hoặc...

AllPicturez là một trình đọc tin chuyên ngành cho Windows 95, 98 và Me, tập trung vào các nhóm tin hình ảnh. Nó lọc văn bản và thư rác từ các quảng usenet và chỉ trình bày những hình ảnh trong một giao diện dễ sử dụng. Phần mềm này cung cấp hỗ trợ...

Một tập tin được thiết kế cho tải hình ảnh và file đính kèm tập tin khác tự động từ các nhóm tin. Chỉ cần chọn nhóm để quét và tập tin khác hiện phần còn lại. Và nó giúp tiết kiệm băng thông của bạn bằng cách ghi nhớ bài viết mà bạn đã tải về trước. Trong...

PictureAgent là một khách hàng NNTP được thiết kế để tìm kiếm các nhóm tin được chỉ định cho bài viết đáp ứng tiêu chí của bạn. Sau đó nó sẽ tải về và giải mã những phát hiện vào một thư mục chỉ định. PictureAgent là hoàn hảo cho những người mới đến...

Liên kết được tài trợ:

JustNews

JustNews 3.0

30 Second Tin tức của báo tốt nhất của thế giới, tạp chí và các trang Web. Clic News sẽ giúp bạn và gia đình của bạn để luôn cập nhật với các Tin tức mới nhất và quá khứ từ khắp nơi trên thế giới. Nó cũng là một công cụ giáo dục tuyệt vời, cung cấp hàng...

Khobor

Khobor 1.2.7 Cập nhật

This software is a news viewer software designed for Indian news and media. It extracts news from various sources, i.e. websites and shows and news items are posted in those websites. Also a variety of daily newspapers are shown in this software, which...