Liên kết được tài trợ:

ASP.NET MVC Modules là một khuôn khổ mã nguồn mở cho sự phát triển web trong .NET được viết bằng C #. Với các mô-đun ASP.NET MVC, bạn có thể đóng gói tất cả các tài nguyên trong DLL: css, các khung nhìn, các biểu tượng, và các kịch bản với dự phòng cho...

đọc thêm
Type Browser.NET

Type Browser.NET 1.4.7.9 Cập nhật

Loại Browser được sử dụng cho bất kỳ loại công khai nào từ trình duyệt Thư viện lớp .NET Framework (FCL). Nó thể hiện: các loại theo thể loại (Enum, Class, Interface) trong các hội đồng, các thành viên của họ theo danh mục (Fields, Methods, Properties,...

đọc thêm

Máy phát số ngẫu nhiên Zimmer tạo ra các số ngẫu nhiên từ 0 đến 99. Nó cũng có thể tạo kết quả xu tiền xu. Bạn sẽ cần .NET để chạy tiện ích. Yêu cầu : Windows 2000 / XP / 2003 Server / Vista, Microsoft .Net...

đọc thêm
ASP.NET Maker

ASP.NET Maker 2018.0.1 Cập nhật

ASP.NET Maker là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ có thể nhanh chóng tạo ra một ứng dụng web ASP.NET Core 2.x MVC trong C # từ Microsoft Access, SQL Server, MySQL, PostgreSQL hoặc cơ sở dữ liệu Oracle. Sử dụng ASP.NET Maker, ngay lập tức bạn có thể tạo...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

Extensibility Studio là một giải pháp hoàn chỉnh cho phép mở rộng ứng dụng .NET của bạn với logic người dùng định nghĩa. Nó cung cấp tập hợp các công cụ cho phép người sử dụng các ứng dụng của bạn viết mã cho các chương trình nhỏ để cải thiện logic hiện...

đọc thêm

MstBarcode Control là một thành phần mạnh mẽ, hiệu quả và dễ sử dụng để tạo và in mã vạch: Tạo chúng cho các ứng dụng của bạn dễ dàng như nhập mã. Đơn giản chỉ cần nhập các ký tự mong muốn và chọn loại. Mã vạch sẽ được tạo. 100% mã được quản lý, bạn có...

đọc thêm
SearchUnit

SearchUnit 7.0 Cập nhật

SearchUnit là một công cụ tìm kiếm dựa trên asp.net đầy đủ tính năng cho các trang web và các ứng dụng web. SearchUnit hỗ trợ nhiều nền tảng và khuôn khổ phát triển khác nhau như MVC, Razor, ASP.NET Web Forms, AJAX, HTML, ASP. Thêm chức năng tìm kiếm vào...

đọc thêm
ReportMax

ReportMax 3.6.6

Bạn muốn thêm các báo cáo vào Winforms hoặc Webforms ASP.net của bạn, nhưng bạn cần một công cụ báo cáo nhanh và dễ sử dụng, nhẹ nhưng dễ sử dụng. ReportMax là câu trả lời. CppMax vui mừng khi đưa ra ReportMax 3.6.4 cho .net. ReportMax là một người dùng...

đọc thêm
Liên kết được tài trợ:

MstGrid là một trình kiểm soát lưới chuyên nghiệp và dễ sử dụng, nó cung cấp các chức năng toàn diện để tạo các giao diện người dùng dễ sử dụng hiển thị, chỉnh sửa, định dạng, sắp xếp và in dữ liệu bảng. Đây là một thành phần hữu ích ActiveX giúp giảm bớt...

đọc thêm

MstGrid là một trình kiểm soát lưới chuyên nghiệp và dễ sử dụng, nó cung cấp các chức năng toàn diện để tạo các giao diện người dùng dễ sử dụng hiển thị, chỉnh sửa, định dạng, sắp xếp và in dữ liệu bảng. Đây là một thành phần hữu ích ActiveX giúp giảm bớt...

đọc thêm