Liên kết được tài trợ:

Auto Mouse Click

Auto Mouse Click 8.1 Cập nhật

Tự động hóa đơn hay đôi trái hoặc chuột phải Nhấp chuột một cách dễ dàng và nhanh chóng với Auto Chuột Nhấn vào Software Utility. Lưu chuột nhấp chuột vào một tập tin dữ liệu và tải các nhấp chuột bất cứ khi nào bạn muốn để chạy chúng. Chỉnh sửa dễ dàng...

Liên kết được tài trợ:

ColeType

ColeType 1.0.3

ColeType là một công cụ cho phép người dùng tìm hiểu gõ bàn phím Qwerty cho, Dvorak và Colemak bàn phím khi họ tiếp tục làm việc tự do trên máy tính của họ. Các chức năng chính là cung cấp một bàn phím trên màn hình hiển thị các đầu vào người dùng thông...

WyeSoft LockLock là một tiện ích đơn giản mà có thể được sử dụng để khóa Caps Lock, Num Lock và / hoặc Scroll Lock trong một trạng thái đặc biệt (vĩnh viễn hoặc vĩnh viễn tắt). Điều này rất hữu ích nếu bạn không sử dụng một hoặc nhiều các phím khóa, nhưng...

Một đẹp clicker tự động chuột chỉ cần thiết và để nó chạy. Nó có một trong xây dựng chậm trễ thời gian để cho phép bạn xác định vị trí con chuột trước khi clicker mất hơn. Một ứng dụng nhỏ tuyệt vời của nó, nơi bạn cần một clicker tự động chuột. Bây giờ...

Precise Writer

Precise Writer 1.0.5428.38968 Cập nhật

Writer chạy chính xác tại địa phương và không giao tiếp với Internet trong bất kỳ cách nào. Dữ liệu đánh máy luôn luôn là an toàn và riêng tư. Chức năng chính chính xác Writer của cạo ra từ 25 đến 45% số lượng các tổ hợp phím bạn cần để sản xuất nội dung...

Liên kết được tài trợ:

Logitech SetPoint

Logitech SetPoint (64-Bit) 6.61.15

Logitech SetPoint là một công cụ miễn phí cho phép bạn điều chỉnh các điều khiển của máy tính bằng cách tùy chỉnh các chức năng của các nút chuột, bàn phím F và phím nóng. Sử dụng Logitech SetPoint, bạn có thể chỉ định một chức năng khác nhau cho mỗi một...