Liên kết được tài trợ:

Perfect Table Plan

Perfect Table Plan 5.3.4 Cập nhật

Cách dễ nhất để tạo ra một kế hoạch chỗ ngồi cho đám cưới, bữa tiệc hoặc sự kiện của bạn. Nhập danh sách khách mời hiện có, thử nghiệm với cách bố trí bảng và chỉ định khách đến chỗ chỉ với một cú nhấn chuột. Không còn xáo trộn các bảng tính và phế liệu...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: