Liên kết được tài trợ:

CalcPad

CalcPad 3.0

CalcPad là một phần mềm chuyên nghiệp cho tính toán toán học và kỹ thuật có sẵn cho cả máy tính để bàn và đám mây. Nó hỗ trợ số thực và phức tạp, các đơn vị vật lý, các biến, các hàm của nhiều đối số, đồ thị và các phương pháp số. Bạn có thể thêm hình...

CompactSections

CompactSections 2.0.4 Cập nhật

Kết cấu Văn phòng L.L.C. là một công ty mới, với mục tiêu cung cấp các công cụ phân tích cấu trúc chất lượng cao, với chi phí thấp, tích hợp tốt với các công cụ kỹ thuật thông dụng như Excel và Matlab. Trong Phiên bản 1.2, Cơ cấu tổ chức hỗ trợ xây dựng...

Math Practice

Math Practice 2.5 Cập nhật

Math Practice là phần mềm dễ sử dụng dành cho cha mẹ muốn giúp trẻ bước đầu tiên vào thế giới toán học, cung cấp các công cụ giảng dạy khá đơn giản và một giao diện cơ bản. Chọn giữa phép cộng, phép trừ, nhân và chia. Một khi bạn nhấp chuột vào một trong...

Prime Number Counter

Prime Number Counter 1.3 Cập nhật

Một số nguyên tố (hoặc số nguyên tố) là một số tự nhiên lớn hơn 1 không có số chia tích cực khác với 1 và chính nó. Prime Number Counter là một tiện ích nhỏ để tính toán số nguyên tố. Bạn có thể làm cho phần mềm tính cho đến một số quy định hoặc vô hạn....

Liên kết được tài trợ:

Prime95 64-bit

Prime95 64-bit 29.4b7 Cập nhật

Cài đặt Prime95 và tham gia tìm kiếm và khám phá một trong những số nguyên tố Mersenne. Những con số chính từ lâu đã thu hút các nhà toán học nghiệp dư và nghiệp dư. Một số nguyên lớn hơn một được gọi là số nguyên tố nếu chỉ số chia của nó là một và chính...

Prime95 32-bit

Prime95 32-bit 29.4b7 Cập nhật

Những con số chính từ lâu đã thu hút các nhà toán học nghiệp dư và nghiệp dư. Một số nguyên lớn hơn một được gọi là số nguyên tố nếu chỉ số chia của nó là một và chính nó. Số nguyên tố đầu tiên là 2, 3, 5, 7, 11, vv Ví dụ, số 10 không phải là nguyên tố vì...

CalcPad là một phần mềm chuyên nghiệp cho tính toán toán học và kỹ thuật có sẵn cho cả máy tính để bàn và đám mây. Nó hỗ trợ số thực và phức tạp, các đơn vị vật lý, các biến, các hàm của nhiều đối số, đồ thị và các phương pháp số. Bạn có thể thêm hình...

CPlot

CPlot 1.10

CPlot là một trình vẽ chức năng mã nguồn mở cho Windows. Nó vẽ đồ thị 2D và 3D về các hàm thực, phức tạp, tham số và ẩn, cũng như các trường vector 2D và 3D. Các tính năng: biến đổi tham số thời gian thực và hình ảnh động, tối ưu hóa cao, tính toán đa...

Liên kết được tài trợ:

MathRapid

MathRapid 17.10.03 Cập nhật

MathRapid là một trò chơi giải trí của số học tinh thần, trong đó bạn giải quyết các hoạt động toán học trong thời gian ngắn nhất có thể. Nó miễn phí và bằng tiếng Tây Ban Nha. Các phép toán số học MathRapid (phép cộng, phép trừ, phân chia và nhân) đang...

Education for Life

Education for Life 4.1.1.176 Cập nhật

Trẻ em cần có cơ hội thực hành số học cơ bản. Phần mềm này sẽ cung cấp cho con của bạn cạnh. Cơ hội duy nhất mà mỗi đứa trẻ nên có là phải có một sự hiểu biết cơ bản về toán học. Đó là một trong những điều đó trong cuộc sống chúng ta sử dụng hàng ngày nên...