Liên kết được tài trợ:

Prime95 32-bit

Prime95 32-bit 29.4b5 Cập nhật

Những con số chính từ lâu đã thu hút các nhà toán học nghiệp dư và nghiệp dư. Một số nguyên lớn hơn một được gọi là số nguyên tố nếu chỉ số chia của nó là một và chính nó. Số nguyên tố đầu tiên là 2, 3, 5, 7, 11, vv Ví dụ, số 10 không phải là nguyên tố vì...

Prime95 64-bit

Prime95 64-bit 29.4b5 Cập nhật

Cài đặt Prime95 và tham gia tìm kiếm và khám phá một trong những số nguyên tố Mersenne. Những con số chính từ lâu đã thu hút các nhà toán học nghiệp dư và nghiệp dư. Một số nguyên lớn hơn một được gọi là số nguyên tố nếu chỉ số chia của nó là một và chính...

CPlot

CPlot 1.10

CPlot là một trình vẽ chức năng mã nguồn mở cho Windows. Nó vẽ đồ thị 2D và 3D về các hàm thực, phức tạp, tham số và ẩn, cũng như các trường vector 2D và 3D. Các tính năng: biến đổi tham số thời gian thực và hình ảnh động, tối ưu hóa cao, tính toán đa...

CompactSections

CompactSections 2.0.1 Cập nhật

Kết cấu Văn phòng L.L.C. là một công ty mới, với mục tiêu cung cấp các công cụ phân tích cấu trúc chất lượng cao, với chi phí thấp, tích hợp tốt với các công cụ kỹ thuật thông dụng như Excel và Matlab. Trong Phiên bản 1.2, Cơ cấu tổ chức hỗ trợ xây dựng...

Liên kết được tài trợ:

MathRapid

MathRapid 17.10.03 Cập nhật

MathRapid là một trò chơi giải trí của số học tinh thần, trong đó bạn giải quyết các hoạt động toán học trong thời gian ngắn nhất có thể. Nó miễn phí và bằng tiếng Tây Ban Nha. Các phép toán số học MathRapid (phép cộng, phép trừ, phân chia và nhân) đang...

Education for Life

Education for Life 4.1.1.176 Cập nhật

Trẻ em cần có cơ hội thực hành số học cơ bản. Phần mềm này sẽ cung cấp cho con của bạn cạnh. Cơ hội duy nhất mà mỗi đứa trẻ nên có là phải có một sự hiểu biết cơ bản về toán học. Đó là một trong những điều đó trong cuộc sống chúng ta sử dụng hàng ngày nên...

MathMod

MathMod 6.1

MathMod là phần mềm toán học để hiển thị và làm động tác các bề mặt tham số và tham số. Nó cho phép bạn tạo các đối tượng toán học mà sau đó bạn có thể xuất sang định dạng OBJ và sử dụng với vô số các hình ảnh động tiên tiến và các giải pháp phần mềm mô...

Liên kết được tài trợ:

Algebra Tile Factris

Algebra Tile Factris 1.4 Cập nhật

Đại số Ngói Factris cung cấp phương pháp tiếp cận xúc giác, thị giác và trò chơi có sẵn để tăng cường khả năng của người học. Nghiêm túc thách thức, học sinh sẽ được học tập trước khi họ biết điều đó! Vì vậy, nhiều sinh viên là những người học trực quan,...

Mathaly

Mathaly 1.1.0.0

Mathaly - Đối tác Cá nhân của Bạn trong Toán học (PEGI và ESRB được chấp thuận) Mathaly là một trò chơi Toán học có tính thích nghi cao cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Từ bổ sung, trừ vào phân chia, phân số, đo lường để hình học, Mathaly địa chỉ mỗi chủ đề...