Liên kết được tài trợ:

G Power

G Power 3.1.9.3

G * Power 3 là một chương trình phân tích điện thống kê. Nó bao gồm nhiều thử nghiệm thống kê khác nhau của các gia đình thử nghiệm F, t, chi-square, và z cũng như một số kiểm tra chính xác. G * Power 3 cung cấp các tính toán và các tùy chọn đồ hoạ hiệu...

Panoply

Panoply 4.8.7 Cập nhật

Panoply là một ứng dụng Java miêu tả các mảng địa lý bằng lưới từ các bộ dữ liệu netCDF, HDF và GRIB. Slice và âm mưu cụ thể vĩ độ, vĩ tuyến, dọc, hoặc vĩ độ thời gian từ các biến đa chiều lớn hơn. Kết hợp hai mảng trong một cốt truyện bằng cách phân...

R for Mac OS X

R for Mac OS X 3.4.3 Cập nhật

R là một ngôn ngữ và môi trường cho máy tính và đồ họa thống kê. Đây là một dự án GNU tương tự như ngôn ngữ và môi trường S đã được John Chambers và các đồng nghiệp phát triển tại Bell Laboratories (trước đây là AT & T, nay là Lucent Technologies). R có...

Liên kết được tài trợ:

ndCurveMaster

ndCurveMaster 3.1.0.13

ndCurveMaster được thiết kế để tìm ra phương trình tối ưu để mô tả các dữ liệu thực nghiệm bằng phương pháp hồi quy. ndCurveMaster là một chương trình được xây dựng để tìm ra phương trình lý tưởng để cho phép tự động lắp một số lượng không giới hạn các...

Liên kết được tài trợ:

Golly

Golly 3.1 Cập nhật

Có gì mới trong bản phát hành này: >     Cố định một vài lỗi trong thuật toán Lớn hơn Cuộc sống đã khiến Golly sụp đổ. Các tập lệnh có thể gọi g.setoption ("showprogress", 0) để ngăn hộp thoại tiến trình xuất hiện (hữu ích cho các tập lệnh mà bạn...

MathMod

MathMod 6.0

MathMod là phần mềm toán học để hiển thị và hoạt ảnh các bề mặt tham số và tham số. Nó cho phép bạn tạo các đối tượng toán học mà sau đó bạn có thể xuất sang định dạng OBJ và sử dụng với vô số các hình ảnh động tiên tiến và các giải pháp phần mềm mô hình...