Convert Website to Jpeg

Liên kết được tài trợ:
Phần mềm chụp màn hình:
Convert Website to Jpeg
Các chi tiết về phần mềm:
Phiên bản: 6.9
Ngày tải lên: 27 Jan 15
Nhà phát triển: Convert PDF to Word Software
Giấy phép: Shareware
Giá: 34.95 $
Phổ biến: 23
Kích thước: 10125 Kb

Rating: 2.0/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Convert Website để Jpeg là một công cụ chuyển đổi hiệu quả và dễ sử dụng mà có thể tạo ra các tập tin hình ảnh với nội dung hoàn toàn theo chiều dọc của trang web. Nó hỗ trợ chuyển đổi các tập tin hình ảnh JPEG. Nó có thể tạo ra một hình ảnh Jpeg của kích thước mà bạn chỉ định. Công cụ này có thể hoạt động trong chế độ hàng loạt nếu bạn đối phó với số lượng lớn các tập tin và tạo ra các tập tin hình ảnh mà không cần can thiệp.

Hạn chế :

Watermark, hạn chế chức năng

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Phần mềm tương tự

Mokabot Rubyring
Mokabot Rubyring

25 Jan 15

MP3 Downloader
MP3 Downloader

4 May 15

GetCyberPics
GetCyberPics

24 Sep 15

Phần mềm khác của nhà phát triển Convert PDF to Word Software

Ý kiến ​​để Convert Website to Jpeg

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!