Liên kết được tài trợ:

Resource Tuner

Resource Tuner 2.05 Cập nhật

Resource Tuner là một trình soạn thảo tài nguyên cho phép bạn tùy chỉnh các ứng dụng bằng cách chỉnh sửa và thay thế các nguồn lực trong tập tin. Với một quy trình làm việc vô cùng trực quan, Resource Tuner cho phép bạn xem, trích xuất, thay thế, chỉnh...