Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

ezW2 2016

ezW2 2016 7.3.6 Cập nhật

ezW2 là một phần mềm in W2 và 1099-misc. Nó đã được chấp thuận bởi SSA (Cục An sinh Xã hội) để in các mẫu W2 Sao A và W3 với màu đen và trắng trên giấy thường. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết phải mua các phiên bản mực đỏ của các mẫu này và hiệu chỉnh...