Liên kết được tài trợ:

MSRS là một chương trình ghi âm giọng nói đa kênh mạnh mẽ được thiết kế để ghi âm các hội nghị, tố tụng tòa án và các diễn đàn đa người dùng tương tự. MSRS có khả năng ghi lên đến 32 kênh âm thanh riêng biệt, sau đó gửi bản ghi cho việc sao chép hoặc lưu...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: