Liên kết được tài trợ:

iconStiX

iconStiX 3.6 Cập nhật

ConStiX là một chương trình đơn giản để kết hợp hình ảnh, thêm văn bản và đính kèm thành phần như biểu tượng tùy chỉnh cho các mục như máy tính để bàn. Nó được hợp tác với các dịch vụ của Finder, để bạn có thể chọn "Open iconStiX" trong trình đơn ngữ cảnh...

ColoFolXS

ColoFolXS 1.5.2 Cập nhật

- Dễ dàng điều chỉnh màu sắc với các thanh trượt màu hoặc sử dụng bảng màu. - Có thể để giữ cho không chỉ màu sắc mà còn biểu tượng thư mục yêu thích của bạn trên bảng điều khiển chính (thả một hình ảnh biểu tượng cho các ô trống trong khi nhấn alt (tùy...

Ngay lập tức ẩn và hiển thị tất cả các tập tin, thư mục, và các biểu tượng ứng dụng trên desktop lộn xộn của bạn với Desktop Ghost! Bạn không cần phải di chuyển tất cả các tập tin trên máy tính để bàn của bạn để có một màn hình hoặc ghi một ảnh chụp màn...

Folder Designer

Folder Designer 1.1 Cập nhật

Folder Designer là cách thú vị nhất và dễ nhất để tùy chỉnh các thư mục trên máy Mac của bạn. Chúng tôi đã thực hiện ứng dụng này hoàn toàn đơn giản để sử dụng bất kỳ ai cũng có thể cung cấp cho họ một thư mục xuất hiện hoàn toàn độc đáo. Các đặc điểm...

Liên kết được tài trợ:

Dock Preview là tiện ích cho các nhà thiết kế và phát triển những người biết làm thế nào để những biểu tượng sẽ xem xét khi đặt trong Dock. Nếu bạn có một vài biểu tượng để lựa chọn bạn có thể kéo tất cả chúng vào Dock Preview và di chuyển qua chúng bằng...

Công cụ Biểu tượng là một trình đơn ngữ cảnh plug-in cho phép bạn không chỉ sao chép và dán các biểu tượng thông qua Control-click hành động, nhưng cũng tùy chỉnh các biểu tượng của bạn. Sau khi Công cụ Biểu tượng được cài đặt, điều khiển chuột vào một...

Muốn có một cái nhìn mới cho Hotline? Hãy thử spicing lên máy khách sử dụng của bạn với add-on đồ họa này. Với hàng trăm biểu tượng để lựa chọn, bạn sẽ có thể tìm thấy những hình ảnh phù hợp với cá tính của bạn. Đây là phiên bản mới nhất có tính năng hơn...

Iconographer là một trình soạn thảo một biểu tượng. Nó cho phép bạn để cả hai thay đổi các biểu tượng của các mục, cũng như chỉnh sửa các tài nguyên biểu tượng được sử dụng bởi các chương trình khác nhau. Iconographer đã được tạo ra từ mặt đất lên để đối...

Liên kết được tài trợ:

IconIt

IconIt 1.1.4

IconIt có những rắc rối của việc gán biểu tượng mới cho các tập tin và thư mục trong Mac OS X. IconIt đặt một trình đơn thuận tiện của tất cả các biểu tượng của bạn trong thanh công cụ của Finder. . Chỉ cần chọn tập tin hoặc thư mục bạn muốn thay đổi,...

Iconographer là một biên tập biểu tượng đầy đủ tính năng. Nó cho phép bạn thay đổi các biểu tượng của các mục và chỉnh sửa các tài nguyên biểu tượng được sử dụng bởi các chương trình khác nhau. Iconographer đã được tạo ra từ mặt đất lên để đối phó với...