Liên kết được tài trợ:

IconLab

IconLab 1.1

IconLab là một plug-in Adobe Photoshop, bổ sung hỗ trợ cho các định dạng biểu tượng bản Mac OS X cho Adobe Photoshop. IconLab cho phép các biểu tượng được xây dựng với toàn bộ sức mạnh của Photoshop, tự động thay đổi kích thước và làm phẳng các lớp hình...

Liên kết được tài trợ:

iDraw

iDraw 2.5 Cập nhật

iDraw là một vector vẽ và minh hoạ ứng dụng đầy đủ tính năng mạnh mẽ cho Mac OS X. iDraw có tất cả các công cụ bạn cần để tạo ra tất cả mọi thứ từ các hình minh họa chi tiết cho tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Tạo các thiết kế phức tạp một cách nhanh chóng...

Mischief

Mischief 2.0.2

Vành Khăn là một nhà cách mạng, vô ứng dụng vải vẽ, cho phép bạn tự do không giới hạn để phác họa, tạo và khám phá. Đáp ứng không thể tin được của Mischief cung cấp một kinh nghiệm vẽ tự nhiên, như thực sự phác họa bằng bút và giấy. Tạo cảm giác đích...

Font Wizard là một trình quản lý font chữ thông minh cho Macintosh giúp bạn tìm kiếm và xem các phông chữ và ký tự một cách nhanh chóng. Font wizard non-stick, danh sách phông chữ WYSIWYG nhanh di chuyển, tiết mục và bộ ký tự bố trí tuyệt đẹp, cộng với...

Liên kết được tài trợ:

Excentro Lite

Excentro Lite 1.9.24 Cập nhật

Excentro là một công cụ đơn giản cho phép các họa sỹ máy tính tạo ra các thiết kế Guilloche trong môi trường thoải mái của máy tính Macintosh. Guilloches (các dải các đường kẻ xen nhau như những gì bạn có thể thấy trên giấy bạc) thường được sử dụng để in...

Numerator

Numerator 3.1.2

Ứng dụng này cho phép bạn in số (đối với vé cho ví dụ). Con số này có thể lên đến 10 chữ số dài với số hàng đầu (000.134 ví dụ) và với bất kì font, kích thước, màu sắc, vị trí ... Bạn cũng có thể nhập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và xuất ra để in tên duy nhất...