Liên kết được tài trợ:

Blue Penguin Business Card Designer là nhà thiết kế thẻ kinh doanh. Kéo và thả, trỏ và nhấp. Hãy sáng tạo với logo của riêng bạn, màu sắc và bố cục của bạn. Thiết kế độc đáo, pixel hoàn hảo. Đi từ thiết kế để in trong vài phút. In danh thiếp đẹp, chuyên...

Liên kết được tài trợ:

SpotColorFX

SpotColorFX 2.1 (v15)

SpotColorFX là một ứng dụng xử lý hình ảnh mới rẻ tiền và hữu cho Mac OS X 10.5 Leopard và Mac OS X 10.6 Snow Leopard, chuyên làm chỗ màu rất dễ dàng để áp dụng cho hình ảnh của bạn. Một sự kết hợp vô hạn các điểm màu và ánh sáng hiệu ứng hình ảnh có thể...

Liên kết được tài trợ:

FontCat

FontCat 5.2.1

FontCat làm cho nó dễ dàng để xem font mà không cần phải cài đặt chúng đầu tiên. Bạn có thể in ra một danh sách các phông chữ của bạn, hoặc xem chúng trên màn hình. Bạn có thể tạo bố trí tùy chỉnh để in tờ mẫu font, in ra file PDF hoặc các tập tin hình...

tiếp nhau là một plug-in cho Adobe Illustrator lọc kết nối hai hoặc nhiều đường dẫn vào một đường liên tục. Bạn nói với nó như thế nào gần các điểm cuối nên được và bằng bao nhiêu độ góc của họ có thể khác nhau để kết hợp các đường dẫn, và liệu trung bình...