Liên kết được tài trợ:

GObject Introspection

GObject Introspection 1.53.4 Cập nhật

GObject Introspection là một phần mềm thư viện mở và phân phối tự do được triển khai trong C và được thiết kế từ mặt đất để mô tả các API (Giao diện Lập trình Ứng dụng), cũng như thu thập chúng dưới dạng máy có thể đọc và thống nhất.Thư viện sử dụng định...

Eye of GNOME

Eye of GNOME 3.25.1 Cập nhật

Eye of GNOME là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép người dùng xem các tệp hình ảnh dưới hệ điều hành dựa trên nền tảng mã nguồn mở. Nó chủ yếu được sử dụng trong môi trường máy tính để bàn GNOME, nơi nó được gọi là Image Viewer. Tính năng trong nháy mắt...

GNOME Control Center

GNOME Control Center 3.25.3 Cập nhật

Trung tâm điều khiển GNOME là một dự án mã nguồn mở cho phép người dùng GNOME kiểm soát các khía cạnh khác nhau của môi trường máy tính để bàn của họ cũng như của hệ điều hành Linux trên đó GNOME đã được cài đặt. Ứng dụng này cung cấp một nơi đơn giản và...

GNOME Documents

GNOME Documents 3.25.3 Cập nhật

GNOME Documents là một ứng dụng mã nguồn mở tự động lập chỉ mục cho tất cả các tài liệu được lưu trữ trong thư mục Documents được xác định trước trong thư mục Home cũng như từ các tài khoản trực tuyến khác, chẳng hạn như Google Documents. Không nên nhầm...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Shell

GNOME Shell 3.25.3 Cập nhật

GNOME Shell là một ứng dụng nguồn mở được phân phối như một phần của dự án Gnome. Nó cung cấp một giao diện người dùng hiện đại và hấp dẫn trên đầu trang của môi trường GNOME & nbsp; Trên thực tế, chúng tôi không thể thực sự gọi nó là một ứng dụng. Chúng...

GNOME Shell Extensions

GNOME Shell Extensions 3.25.3 Cập nhật

GNOME Shell Extensions là một dự án nguồn mở và phân phối tự do cung cấp cho người dùng một bộ sưu tập các phần mở rộng khiêm tốn cho giao diện người dùng GNOME Shell của môi trường làm việc GNOME. Nó chứa một số ít các phần mở rộng, được lựa chọn cẩn...

GNOME Initial Setup

GNOME Initial Setup 3.25.3 Cập nhật

GNOME Initial Setup là một gói phần mềm mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho dự án GNOME, cho phép người dùng định cấu hình các khía cạnh cơ bản của môi trường máy tính để bàn Linux của họ. Nó không hoạt động với các DEs hoặc WMs khác. Được thiết kế cho...

GDM

GDM 3.25.3 Cập nhật

GDM (viết tắt của GNOME Display Manager) là một trình quản lý đăng nhập đồ họa mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt để sử dụng như một trình quản lý hiển thị cho môi trường làm việc GNOME. Nó được sử dụng trong nhiều phân phối Linux nổi tiếng. Nó bao gồm...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Clocks

GNOME Clocks 3.25.2 Cập nhật

GNOME Clocks là một dự án mã nguồn mở cung cấp cho người dùng một ứng dụng đồng hồ đơn giản, được thiết kế đặc biệt cho môi trường máy tính để bàn GNOME hiện đại. Nó hiển thị thời gian địa phương của bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tính năng trong nháy mắt...

GNOME Font Viewer

GNOME Font Viewer 3.24.0 Cập nhật

GNOME Font Viewer là một ứng dụng nguồn mở cho phép người dùng xem và duyệt qua tất cả các phông chữ được cài đặt của hệ điều hành dựa trên Linux của họ. Nó tương thích với môi trường máy tính để bàn GNOME. Ứng dụng đã được thiết kế để hiển thị tổng quan...