Liên kết được tài trợ:

GNOME

GNOME 3.27.3 Cập nhật

GNOME là một môi trường máy tính để bàn phức tạp và phức tạp có thể được sử dụng trên bất kỳ bản phân phối Linux nào, trên đầu máy chủ cửa sổ, chẳng hạn như X11 hoặc Wayland. Đây là một dự án mã nguồn mở miễn phí 100%. Nó có thể được mô tả bằng nhiều...

Eye of GNOME

Eye of GNOME 3.27.2 Cập nhật

Eye of GNOME là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép người dùng xem các tệp hình ảnh dưới hệ điều hành dựa trên nền tảng mã nguồn mở. Nó chủ yếu được sử dụng trong môi trường máy tính để bàn GNOME, nơi nó được gọi là Image Viewer. Tính năng trong nháy mắt...

GDM

GDM 3.27.3 Cập nhật

GDM (viết tắt của Trình quản lý Hiển thị Gnome) là một trình quản lý đăng nhập bằng đồ hoạ mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt để sử dụng làm trình quản lý hiển thị cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó được sử dụng trong nhiều phân phối Linux nổi...

GNOME Clocks

GNOME Clocks 3.27.1 Cập nhật

Đồng hồ GNOME là một dự án mã nguồn mở cung cấp cho người dùng một ứng dụng đồng hồ đơn giản, được thiết kế đặc biệt cho môi trường máy tính để bàn GNOME hiện đại. Nó hiển thị thời gian địa phương của bất kỳ nơi nào trên thế giới. Tính năng trong nháy...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Contacts

GNOME Contacts 3.27.2 Cập nhật

GNOME Contacts là một ứng dụng nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để quản lý các địa chỉ liên lạc của họ khi làm việc dưới môi trường máy tính để bàn nổi tiếng GNOME. Chương trình này là một thành phần cốt lõi của dự án Gnome, có nghĩa là...

GNOME Control Center

GNOME Control Center 3.26.2 Cập nhật

Trung tâm điều khiển GNOME là một dự án nguồn mở cho phép người dùng GNOME kiểm soát các khía cạnh khác nhau của môi trường máy tính để bàn của họ, cũng như của hệ điều hành Linux trên đó GNOME được cài đặt. Ứng dụng này cung cấp một nơi đơn giản và dễ...

GNOME Settings Daemon

GNOME Settings Daemon 3.26.2 Cập nhật

Cài đặt GNOME Daemon (gnome-settings-daemon) là một dự án mã nguồn mở và phần mềm tự do đã được thiết kế từ phần bù đắp để hoạt động như một daemon để xử lý các thiết lập phiên làm việc của môi trường làm việc GNOME . Kiến trúc của nó bao gồm các trình...

GNOME Dictionary

GNOME Dictionary 3.26.1 Cập nhật

Từ điển GNOME là một dự án phần mềm miễn phí, mã nguồn mở, đơn giản và tuyệt vời được thiết kế để hoạt động như một ứng dụng từ điển dành cho máy tính để bàn độc lập cho môi trường máy tính để bàn GNOME, chạy trên bất kỳ phân phối Linux nào. >Tính năng...

Liên kết được tài trợ:

GNOME Documents

GNOME Documents 3.26.1 Cập nhật

Tài liệu GNOME là một ứng dụng mã nguồn mở tự động lập chỉ mục tất cả các tài liệu được lưu trữ trong thư mục Documents được xác định trước trong thư mục Home của bạn, cũng như từ các tài khoản trực tuyến khác, chẳng hạn như Google Documents. Không nên...

GNOME Shell Extensions

GNOME Shell Extensions 3.27.1 Cập nhật

GNOME Shell Extensions là một dự án nguồn mở và phân phối tự do cung cấp cho người dùng một bộ sưu tập các phần mở rộng khiêm tốn cho giao diện người dùng GNOME Shell của môi trường làm việc GNOME. Nó chứa một số ít các phần mở rộng, được lựa chọn cẩn...