Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

BandBro

BandBro 5.0.6 Cập nhật

BandBro 'là một bản in điều khiển, kéo và thả thiết lập danh sách nhà sản xuất cho các ban nhạc và nhạc sĩ làm việc. Với nó, bạn có thể tạo và in tùy chỉnh thiết lập danh sách, lời bài hát lưu trữ, biểu đồ, quản lý hành trình biểu diễn và quản lý thư...

Liên kết được tài trợ:

BandzPro

BandzPro 1.2.1

BandzPro bao gồm một tập thiết kế tốt của các nhạc cụ ảo bao gồm Acoustic Guitar, Electric Guitar, Full Drum Kit, Grand Piano và một bàn phím điện tử. Bạn có thể khám phá đầy đủ các dụng cụ MIDI chung với bàn phím điện tử. Những cây đàn piano đã trực giác...