Liên kết được tài trợ:

MathRapid

MathRapid 1.3 Cập nhật

MathRapid là một trò chơi giải trí của số học tinh thần, trong đó bạn giải quyết các hoạt động toán học trong thời gian ngắn nhất có thể. Nó miễn phí và bằng tiếng Tây Ban Nha. Các phép toán số học MathRapid (phép cộng, phép trừ, phân chia và phép nhân)...

Mathaly

Mathaly 1.1.0.0

Mathaly - Đối tác Cá nhân của Bạn trong Toán học (PEGI và ESRB được chấp thuận) Mathaly là một trò chơi Toán học có tính thích nghi cao cho học sinh lớp 1 đến lớp 5. Từ bổ sung, trừ vào phân chia, phân số, đo lường để hình học, Mathaly địa chỉ mỗi chủ đề...

Liên kết được tài trợ:

Icecream Ebook Reader

Icecream Ebook Reader 5.03 Cập nhật

Icecream Ebook Reader là một ứng dụng tuyệt vời cho phép bạn tổ chức, lưu trữ và đọc sách điện tử trên máy tính của bạn. Nó đề cập đến các sách trong các định dạng sách điện tử phổ biến (EPUB, FB2, PDF, CBR, CBZ và MOBI) và mang lại cho bạn trải nghiệm...

Slip21

Slip21 1.8.6.2 Cập nhật

Slip21 ghi lại nhiệt độ hoặc đo độ rọi bằng mô-đun không dây TWE-Lite và hiển thị danh sách mới nhất ở lần đầu tiên ở thời gian thực. Nó cũng tạo ra một tập tin văn bản của báo cáo hàng ngày mới nhất trong vòng 24 giờ tới một địa chỉ tùy ý. Người ta có...

Alfa Ebooks Manager

Alfa Ebooks Manager 7.0 Cập nhật

Alfa Ebooks Manager là trình quản lý sách mạnh mẽ và dễ sử dụng nhất. Đây là công cụ lý tưởng cho người yêu sách, người thu gom, sinh viên, học giả, trường học và thư viện kinh doanh. Alfa Ebooks Manager cho phép tổ chức các cuốn sách điện tử và / hoặc in...

Tìm hiểu cách tạo trang web sử dụng Joomla 3x với phần mềm hướng dẫn này. Để sử dụng sản phẩm này bạn tải xuống và sau khi tải xuống, bạn sẽ có thể cài đặt trên máy tính của mình và sử dụng hướng dẫn ngoại tuyến. Bạn có thể xem các video ngoại tuyến, thực...

Liên kết được tài trợ:

CompactSections

CompactSections 2.0 Cập nhật

Kết cấu Văn phòng L.L.C. là một công ty mới, với mục tiêu cung cấp các công cụ phân tích cấu trúc chất lượng cao, với chi phí thấp, tích hợp tốt với các công cụ kỹ thuật thông dụng như Excel và Matlab. Trong Phiên bản 1.2, Cơ cấu tổ chức hỗ trợ xây dựng...